Menu

Geschillenregeling SRK

Heeft u een geschil met SRK Rechtsbijstand over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van SRK Rechtsbijstand over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van SRK Rechtsbijstand een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is SRK Rechtsbijstand gebonden.


Terug


Laatste tweets