Menu

Borgtochtovereenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen, accountant moet € 350.000 borg betalen

Op 30 mei 2006 zijn Acca Accountants en Adviseurs B.V., A-Top Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor Focus opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van Acca is A-Top Holding en enig aandeelhouder van A-Top Holding is de Stichting. Van A-Top Holding en de Stichting is accountant V enig bestuurder. Accountant V houdt de meerderheid van de door de Stichting uitgegeven certificaten van aandelen.

Accountant stelt zichzelf borg voor € 350.000,- door middel van onderhandse akte

In januari 2007 is Rabobank met Acca een financierings- en kredietovereenkomst aangegaan. Accountant V heeft zich bij onderhandse akte van januari 2007 borg gesteld tegenover Rabobank. Deze borg betrof al hetgeen Rabobank volgens haar administratie van Acca te vorderen heeft of mocht hebben. Het maximale bedrag is vastgesteld op € 350.000,-. Met deze financiering heeft Acca zich ingekocht in maatschap A. Accountant V heeft vanaf dat moment zijn werk als accountant binnen die groep uitgeoefend. In maart 2011 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden. Rabobank heeft daarbij een geldlening van € 350.000,- en een krediet van € 85.000,- aan Acca en A-Top Holding verstrekt. A-Top Holding is naast Acca hoofdelijk aansprakelijk voor deze financiering jegens Rabobank. Daarbij is overeengekomen dat de bestaande zekerheden gehandhaafd blijven en ook tot zekerheid strekken voor de aangeboden financieringen.

De grootste cliënt van maatschap A is in 2012 failliet verklaard. Maatschap A is daarna in ernstige financiële problemen geraakt. Acca is vervolgens per 31 december 2013 ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Door deze ontbinding heeft Rabobank de financieringsovereenkomst per brief van 3 februari 2014 opgezegd en de gehele financiering opgeëist. Ook heeft Rabobank, op grond van de borgstelling, accountant V aangesproken tot betaling van € 350.000,-. De echtgenote van accountant V heeft vervolgens de borgtochtovereenkomst vernietigd wegens het ontbreken van haar toestemming. Rabobank is vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Noord-Nederland. Rabobank vordert daarbij veroordeling van accountant V tot betaling van € 350.000,- op grond van de borgtochtovereenkomst. De rechtbank wijst deze vordering af. Rabobank gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Toestemming echtgenote bij borg niet vereist indien voor normale uitoefening van beroep

Er is geen toestemming van de echtgenote vereist indien de borgtochtovereenkomst wordt aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het beroep van accountant V. Volgens het hof kan het aangaan van een bankkrediet door een accountant normaal gezien wel als een normale bedrijfshandeling worden aangemerkt indien het gaat om een gewone geldlening ter financiering van bijvoorbeeld kantoorinrichting of een vervoersmiddel. Echter, de vraag is of dit ook geldt voor het aangaan van een krediet van € 350.000,- om zo bij een maatschap in te treden. Het gerechtshof oordeelt dat de uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW beperkt moet worden uitgelegd en dat daarom deze handeling niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling die behoort tot de normale uitoefening van het beroep van accountant V. De echtgenote van accountant V kon de borgtochtovereenkomst dus vernietigen, aldus het gerechtshof.

Rabobank is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bij de beoordeling van eerdergenoemde vraag kijkt de Hoge Raad naar de parlementaire geschiedenis van artikel 1:88 lid 5 BW. Volgens de Hoge Raad dient als maatstaf voor de toepasselijkheid van dit specifieke lid te worden gebruikt de vraag of de rechtshandeling waarvoor de zekerheid wordt verstrekt ook zelf behoort tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf dienen te worden verricht.

Financiering was normale bedrijfsuitoefening van onderneming en zonder bijzondere risico's

Het gerechtshof diende volgens de Hoge Raad te onderzoeken of de lening waarvoor accountant V zich borg stelde behoort tot de rechtshandelingen die voor de normale bedrijfsuitoefening van Acca moet worden verricht. Hierbij is het van belang dat de financiering was vereist om Acca in staat te stellen haar normale bedrijfsuitoefening te ontplooien, de financiering was een normale bedrijfsuitoefening en aan deze financiering was geen bijzonder risico verbonden. De Hoge Raad vernietigt daarom het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en heeft uw echtgenoot niet meegetekend voor de borgstellingsovereenkomst? Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


Terug


Laatste tweets