Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@financieelrechtadvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.
Menu

Rechtbank wijst collectieve schadeclaim tegen banken vanwege verkoop renteswaps af

De Rechtbank Amsterdam heeft de collectieve schadeclaim van Claim Participants B.V. tegen ABN Amro bij vonnis van 31 januari 2018 afgewezen. De rechtbank legt onder meer aan haar oordeel ten grondslag dat Claim Participants B.V. een commerciële claimclub is, terwijl collectieve schadeclaims op grond van de wet alleen door een Stichting kunnen worden ingesteld, terwijl Claim Participants dat dus niet is.

Veel verschillen in individuele renteswap-zaken maakt gezamenlijke behandeling onmogelijk

De rechtbank Amsterdam benadrukt verder in haar uitspraak dat de renteswap zaken zich niet lijken te dienen voor collectieve behandeling, omdat er door banken met betrekking tot het afsluiten van rentederivaten met het MKB een onvoldoende eenvormig beleid is gevoerd. Het handelen van de bank kan volgens de rechtbank alleen worden beoordeeld binnen de concrete context waarbinnen het heeft plaatsgevonden. Dit oordeel van de rechtbank Amsterdam is in lijn met een eerdere uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Rechtbank vindt rentederivaten in zijn algemeenheid niet ongeschikt voor MKB-ers

Claim Participants B.V. heeft nog geprobeerd om de rechtbank een algemene uitspraak te laten doen waaruit volgt dat renteswaps als financieel product überhaupt niet geschikt zijn om aan MKB-ondernemers te verkopen. De rechtbank overweegt echter dat zij geen aanleiding ziet om tot een dergelijk verstrekkend algemeen oordeel te komen. De rechtbank overweegt in dit kader: "of de kenmerken van een renteswap al dan niet passend zijn voor de situatie van een ondernemer, hangt immers ook af van de financiële situatie van die ondernemer, de vooruitzichten voor de toekomst op het moment van het afsluiten en de individuele gesprekken die al dan niet hebben plaatsgevonden en de inhoud daarvan". De rechtbank acht het dus noodzakelijk om per individueel geval te oordelen of een rentederivaat aan een MKB-er verkocht had mogen worden en of de bank daarbij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 31 januari 2018.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een renteswap of -derivaat? Financieel Recht Advocaten procedeert al meer dan 10 jaar voor individuele gedupeerden tegen banken en andere financiële instellingen, zoals verzekeraars en tussenpersonen. Hierdoor bent u - in tegenstelling tot bij collectieve claimstichtingen - ervan verzekerd dat louter uw individuele belang centraal staat. Uw eigen persoonlijke feiten en omstandigheden staan centraal vanwege het simpele feit dat die persoonlijke feiten en omstandigheden de doorslag tot succes kunnen geven! Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Zie vergelijkbare uitspraken:


Terug


Laatste tweets