Uitspraak: ABN Amro mag onbewerkt ID-document opslaan in overeenstemming met de AVG

ABN Amro mag volgens de Geschillencommissie van het Kifid een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument opslaan, zonder in strijd te handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een ommekeer ten opzichte van het eerder door de geschillencommissie gegeven oordeel, waarin werd gesteld dat de opslag van een kopie-ID wel in strijd met de AVG was.

Aanleiding

De bank had een klant gevraagd om zich opnieuw te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De klant ging akkoord en bracht op de voor- en achterkant van haar identiteitsdocument plakband aan met daarop de tekst ‘ABN AMRO’ en plakte het Burgerservicenummer (BSN) af. De bank meende dat het identificatieproces niet goed was verlopen en vroeg de klant het opnieuw te doen.

De klant diende vervolgens een klacht in bij de bank over het identificatieproces en het Kifid oordeelde dat ABN Amro onvoldoende had gemotiveerd waarom het noodzakelijk was om een volledige kopie van het gebruikte identiteitsdocument of de foto of scan daarvan vast te leggen en te bewaren.

Beroep ABN AMRO

ABN Amro ging in beroep en kreeg uiteindelijk gelijk, waardoor de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatie doeleinden, maar deze foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. ABN Amro moet in ieder geval de pasfoto afschermen en een watermerk aanbrengen. De klant mag niet op de aangeleverde foto of scan schrijven, maar wel eisen dat de kopie van haar identiteitsdocument bewerkt wordt opgeslagen. De klacht van de klant is daarom ongegrond verklaard. Lees de gehele uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant