Uitspraak: ABN moet dienstverlening ongewijzigd voortzetten met Recyclingbedrijf

In deze uitspraak veroordeelt de voorzieningenrechter ABN AMRO om de dienstverlening ongewijzigd voort te zetten zoals die was vóór 23 november 2021. Deze veroordeling komt voort uit een kort geding, aangespannen door Tielse Recycling (TR), naar aanleiding van een beëindiging van de bancaire relatie door ABN AMRO.

Kern van de zaak

Tielse Recycling is een bedrijf dat onder meer metalen recyclet. ABN AMRO is de enige bank waar TR een rekening heeft. In 2017 is de enig bestuurder/aandeelhouder van TR, X, strafrechtelijk veroordeeld wegens schuldheling. In augustus 2021 voert ABN AMRO een cliëntenonderzoek uit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ABN AMRO besluit in november 2023 de relatie te beëindigen op grond van art. 35 ABV. TR start een kort geding en vordert voortzetting van de relatie.

Beoordeling

De wet verplicht banken om cliëntenonderzoek te doen en de relatie te verbreken als deze onvoldoende invulling kunnen geven aan deze plicht (art. 3 en 5 lid 3 Wwft). Banken hebben geen opsporingsbevoegdheden en zijn voor het cliëntenonderzoek afhankelijk van informatie uit openbare bronnen en informatie van de cliënt zelf. Een beëindiging op andere gronden dan art. 5 lid 3 Wwft moet worden beoordeeld aan de hand van de overeenkomst en art. 6:248 lid 2 BW.

Hoewel het onderzoek naar de betrokkenheid van X bij de faillissementsfraude van een andere entiteit van X, Recycling De Betuwe B.V., niet zonder betekenis is, staat daar tegenover dat noch de curator noch het OM noch de FIOD op enigerlei wijze een vervolg heeft gegeven aan de in 2018 genomen stappen. Fraude staat niet vast. Met enkel verdenkingen kan ABN AMRO niet volstaan.

Dienstverlening ongewijzigd voortzetten

Ook het startkapitaal leidt niet tot een verhoogd risico binnen TR. De veroordeling van X leidt op zichzelf niet tot een verhoogd risico binnen TR. TR maakt meer dan gemiddeld gebruik van contant geld, maar dat is wel een wettig betaalmiddel. Bovendien draagt TR in het geheel niet bij aan witwassen van onrechtmatig verkregen gelden, omdat de contante gelden door TR niet ontvangen, maar uitgegeven worden, nadat deze zijn opgenomen bij ABN AMRO.

Uiteindelijk oordeelt de voorzieningenrechter dat ABN AMRO de dienstverlening ongewijzigd moet voortzetten zoals die was vóór 23 november 2021. Dit geldt totdat TR uiterlijk op 11 januari 2023 de bodemprocedure heeft uitgebracht.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant