Eiser runt een onderneming die zich richt op detailhandel via postorder- en internetverkoop van outdoor-, leger- en jaagartikelen. Eiser heeft een door gedaagde, een bank, aangeboden product aangevraagd. Via dat product kan een webwinkel betalingstransacties veilig laten verlopen.

Op 4 juli 2012 heeft gedaagde de overeenkomsten met eiser opgezegd en zijn gegevens opgenomen en in haar Intern Verwijzingsregister (IVR) opgenomen. Gedaagde stelt dat zij de relatie met eiser heeft beëindigd op basis van informatie over niet integer gedrag.

Het geschil

Eiser stelt ten onrechte opgenomen te zijn in het IVR. Hij stelt altijd volledige medewerking verleend te hebben en kan zich niet vinden in het door gedaagde gestelde.

Gedaagde stelt dat eiser onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven. Op basis van het cliëntenonderzoek heeft gedaagde de relatie met eiser beëindigd, omdat enig inzicht in de bedrijfsactiviteiten van eiser ontbrak.

De beoordeling

Op basis van de gegevens die gedaagde heeft ontvangen heeft zij naar het oordeel van de kantonrechter kunnen besluiten de relatie met eiser op te zeggen. Vóór opname in het IVR had gedaagde echter nog een schriftelijke ronde moeten doen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had zij eiser schriftelijk moeten meedelen welke bezwaren zij hem heeft en welke vragen hij nog moet beantwoorden om aan die bezwaren tegemoet te komen. Dit heeft gedaagde nagelaten. Deze gang van zaken maakt naar het oordeel van de kantonrechter dat eiser ten onrechte is opgenomen in het IVR. De vordering om hem daaruit te verwijderen zal daarom worden toegewezen. De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat hij schade heeft geleden als gevolg van het handelen van gedaagde.

De beslissing

De kantonrechter veroordeelt gedaagde om binnen zeven dagen de persoonsgegevens van eiser te verwijder uit het Intern Verwijzingsregister.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u onterecht bent opgenomen in de registers? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant