Uitspraak: Belangrijke uitspraak over de Wwft en melding van ongebruikelijke transacties

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In deze blog bespreken we de kern van de uitspraak en de implicaties voor financiële instellingen en ondernemers. Lees verder om meer te weten te komen over deze recente ontwikkeling en wat het voor u kan betekenen.

Aanleiding

In de betreffende zaak (ECLI:NL:RBGEL:2023:784) ging het om een ondernemer die door het Openbaar Ministerie werd vervolgd wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft. De ondernemer was actief in de autohandel en had in een korte periode diverse contante betalingen ontvangen voor de verkoop van voertuigen. De ondernemer had echter nagelaten deze transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Verplichtingen onder de Wwft

De Wwft legt op financiële instellingen en bepaalde ondernemers, waaronder autohandelaren, de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De meldingsplicht is van groot belang in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en aanzienlijke boetes.

Beoordeling en beslissing van de rechter

De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de ondernemer inderdaad in strijd met de Wwft had gehandeld door de ongebruikelijke transacties niet te melden. De rechtbank legde de ondernemer een geldboete op en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze uitspraak benadrukt het belang van het naleven van de Wwft-verplichtingen en de potentiële gevolgen van het niet voldoen aan de meldingsplicht.

Implicaties voor financiële instellingen en ondernemers

Deze uitspraak onderstreept dat financiële instellingen en ondernemers, zoals autohandelaren, zich bewust moeten zijn van hun verplichtingen onder de Wwft. Het is van cruciaal belang om ongebruikelijke transacties tijdig te melden bij de FIU om strafrechtelijke vervolging en boetes te voorkomen. Financiële instellingen en ondernemers dienen dan ook te zorgen voor een effectief compliance beleid om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.

Het belang van naleving van de Wwft

De recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland benadrukt het belang van naleving van de Wwft en de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de meldingsplicht. Financiële instellingen en ondernemers moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen en zorgen voor een effectief compliancebeleid om te voldoen aan de Wwft-eisen. Het is essentieel om ongebruikelijke transacties tijdig te melden bij de FIU om strafrechtelijke vervolging en boetes te voorkomen.

Deze uitspraak biedt een waardevol inzicht in de wijze waarop rechtbanken de Wwft-verplichtingen interpreteren en benadrukt het belang van het strikt naleven van deze verplichtingen. Financiële instellingen en ondernemers moeten hier rekening mee houden bij het opstellen en implementeren van hun compliancebeleid.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de Wwft-verplichtingen en om eventuele strafrechtelijke gevolgen te voorkomen.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant