Uitspraak: De gevolgen van niet rapporteren van ongebruikelijke transacties

In een recente zaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een trustkantoor en diens bestuurder bevestigd in de boete die door De Nederlandsche Bank (DNB) werd opgelegd vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties. Deze beslissing benadrukt de essentiële rol die financiële instellingen spelen in het voorkomen van witwaspraktijken. In dit artikel verkennen we de kernpunten van deze zaak en de implicaties voor de financiële sector.

De kern van de zaak

Het trustkantoor had een Nederlandse doelvennootschap opgericht voor een Mexicaanse politicus, verdacht van corruptie en verduistering. Deze vennootschap sloot een lening af van 10 miljoen dollar voor een Mexicaans vastgoedproject dat nooit gerealiseerd werd. Ondanks duidelijke waarschuwingssignalen en een herbeoordeling van de cliënt door de compliance officer en accountmanager, werd de relatie met de klant voortgezet. Het College benadrukt dat de lening, gegeven de context en betrokken partijen, als een ongebruikelijke transactie gezien moet worden die gemeld had moeten worden.

Juridische verplichtingen en gevolgen

Het trustkantoor overtrad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door de transactie niet te melden. De Wwft eist dat instellingen alle ongebruikelijke transacties onverwijld melden, ongeacht of er concrete aanwijzingen zijn voor witwassen. Het feit dat de bestuurder van het trustkantoor bewust naliet te melden, ondanks duidelijke signalen, leidde ertoe dat hij als feitelijk leidinggevende aan de overtreding werd beschouwd.

Belang van compliance en risicobeheer

Deze zaak toont het belang van strikte naleving van de Wwft en het actief beheren van risico’s. Trustkantoren en andere financiële instellingen moeten proactieve maatregelen nemen om hun cliëntendossiers continu te beoordelen en verdachte activiteiten te melden. Het negeren van waarschuwingssignalen kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak benadrukt de cruciale verantwoordelijkheid van financiële instellingen in het bestrijden van witwassen en financieel misbruik. Het is essentieel dat instellingen hun compliance systemen en processen voortdurend evalueren en verbeteren. Mocht u vragen hebben over de Wwft of hulp nodig hebben bij het beoordelen van uw compliance procedures, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten van Financieel Recht Advocaten. Samen zorgen we voor een veiligere en transparantere financiële sector.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant