Uitspraak: De Hoge Raad bevestigt uitspraak over btw-fraude en pleitbaar standpunt

Recent heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak bevestigd die betrekking heeft op een groothandel in computers en consumentenelektronica. De zaak draait om vermeende btw-fraude en de vraag of de ondernemer op de hoogte had moeten zijn van deze fraude. Deze juridische ontwikkeling werpt licht op de complexe wereld van belastingrecht en de rol van de Hoge Raad bij het beoordelen van dergelijke zaken.

Btw-fraude en onderzoek door de Belastingdienst

Een groothandel in computers en consumentenelektronica kwam in het vizier van de Belastingdienst na ontvangst van 135 internationale verzoeken om inlichtingen met betrekking tot btw. Deze verzoeken hadden betrekking op intracommunautaire leveringen door de groothandel. Na grondig onderzoek concludeerde een inspecteur dat de ondernemer betrokken was bij btw-fraude, met name gerelateerd aan leveringen aan ‘missing traders’ – ondernemers die hun belastingverplichtingen ontduiken. Dit resulteerde in een forse naheffingsaanslag, omzetbelasting en een aanzienlijke boete voor de ondernemer.

Juridische strijd en eerdere uitspraken

De ondernemer ging tegen de naheffingsaanslag en boete in beroep. In een eerdere uitspraak verklaarde de rechtbank het beroep van de ondernemer gegrond en vernietigde de aanslag en boete. Volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat de ondernemer wist of had moeten weten van de btw-fraude. Echter, het gerechtshof dacht hier anders over. Zij oordeelden dat de ondernemer wel degelijk op de hoogte had kunnen zijn van de fraude met betrekking tot bepaalde buitenlandse afnemers. Hierdoor werd de naheffingsaanslag grotendeels bevestigd, zij het verminderd, in hoger beroep.

Hoge Raad bevestigt enigszins gewijzigd oordeel

De ondernemer bracht de zaak voor de Hoge Raad in cassatie. Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de grieven van de ondernemer in cassatie geen stand houden. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het gerechtshof dat de ondernemer in bepaalde gevallen wel degelijk op de hoogte had kunnen zijn van de btw-fraude. Desondanks heeft de Hoge Raad de eerder opgelegde vergrijpboete vernietigd, omdat zij van mening zijn dat de ondernemer een pleitbaar standpunt had ingenomen.

Conclusie en advies

Deze recente uitspraak benadrukt de complexiteit van belastingzaken en het belang van een grondige juridische analyse. Bent u betrokken bij een soortgelijke situatie of heeft u vragen over belastingrecht? Onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u bij te staan en uw belangen te verdedigen. Neem gerust contact op voor professioneel juridisch advies en begeleiding.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant