Uitspraak: Eisers stellen dat hypotheekadviseur zorgplicht heeft geschonden

Eiser in deze zaak is onder andere een pizzeria, deze pizzeria heeft de hypotheekadviseur de opdracht gegeven te bemiddelen bij het verkrijgen van een hypothecaire financiering voor de aankoop van een pand. De pizzeria huurde de begane grond van dit pand al. De aankoop van het pand is uiteindelijk niet tot stand gekomen.

In 2018 probeert de pizzeria het nog een keer. Dit keer is een winkelruimte het doelwit. Ze hebben hierbij de hypotheekadviseur verzocht de financiering te regelen voor dit pand. ING bleek niet bereid te zijn een financiering voor de aankoop van het pand te verstrekken. Wel heeft de bank een nieuwe aanbieding gedaan. Deze heeft de pizzeria geaccepteerd, waarop het pand op 2 september 2018 is gekocht.

Bij brieven van 10 december 2019 en 17 februari 2020 heeft de pizzeria de hypotheekadviseur aansprakelijk gesteld voor de schade, die zij stelt te hebben geleden, doordat zij de financiële belangen van haar niet goed heeft behartigd, door onder meer de financiering voor het door hen aangekochte pand niet tijdig te regelen.

De vordering

Eisers vorderen de hypotheekadviseur te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Eisers stellen daartoe dat de hypotheekadviseur toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van hun verplichtingen dan wel onrechtmatig hebben gehandeld, door fouten te maken waardoor de pizzeria schade heeft geleden. Zo heeft de hypotheekadviseur eisers niet gewaarschuwd voor het risico dat dubbele overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn als het pand niet binnen zes maanden na de levering aan hen in privé, zou zijn doorgeleverd aan een van hun vennootschappen. Hierdoor hebben de eigenaren van de pizzeria tweemaal overdrachtsbelasting moeten betalen.

De beoordeling

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van vijf eisers die samen één vordering instellen. Eisers hebben echter niet duidelijk gemaakt op grond van welke feitelijke en juridische grondslag de hypotheekadviseur aansprakelijk stelt voor welke individuele schadepost. Eisers hebben medegedeeld dat zij er geen toegevoegde waarde in zien om uit te splitsen welke schade bij wie hoort. Volgens eisers kunnen zij het toegewezen bedrag na de procedure zelf splitsen en bepalen wie welk bedrag krijgt.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vordering niet kan worden toegewezen omdat niet duidelijk is welke schade door welke partij is geleden. Stel al zou de hypotheekadviseur fouten hebben gemaakt, dan kan de rechtbank de vordering niet toewijzen, omdat niet toe is gelicht wie daardoor welke schade heeft geleden.

De vordering wordt dus afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant