Uitspraak: Het OAD faillissement: Een juridische analyse van de rol van Rabobank

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden op 20 februari 2024 heeft de rechter bepaald dat Rabobank niet aansprakelijk is voor de schade die voortvloeide uit het faillissement van reisorganisatie OAD in 2013. Dit besluit volgt op een langdurige juridische strijd waarbij de curatoren van OAD een schadevergoeding van ongeveer € 70 miljoen eisten, omdat zij van mening waren dat Rabobank de kredietrelatie onterecht had beëindigd. Deze zaak belicht de complexe verhouding tussen banken en hun klanten wanneer financiële problemen ontstaan.

De Financiële ondergang van OAD

OAD, ooit een bloeiend familiebedrijf gespecialiseerd in reisorganisatie, raakte in financieel zwaar weer vanaf 2011, mede door de economische crisis, financiële tegenvallers en de concurrentie van goedkope online reisaanbieders. Een poging tot reorganisatie in 2012 mocht niet baten, wat leidde tot verscherpt toezicht van Rabobank door OAD onder te brengen bij de afdeling bijzonder beheer.

De rol van Rabobank

Rabobank, geconfronteerd met de verslechterende situatie bij OAD, nam diverse maatregelen om haar financiële risico’s te beperken, inclusief het eisen van extra zekerheden en het aandringen op injectie van nieuw kapitaal door OAD. Toen verbetering uitbleef, besloot Rabobank in september 2013 het krediet op te zeggen. Het Hof heeft geoordeeld dat Rabobank hierbij zorgvuldig heeft gehandeld, rekening houdend met de belangen van OAD en actief meewerkend aan het zoeken naar oplossingen, zoals het verschaffen van een overbruggingskrediet om de verkoop van de busdivisie mogelijk te maken.

Juridische overwegingen en uitspraak

Het Hof heeft bevestigd dat Rabobank binnen haar rechten handelde toen zij het krediet opzegde, gezien de financiële gezondheid van OAD en de geringe kans op herstel. De eisen die Rabobank stelde voor het voortzetten van het krediet waren gerechtvaardigd en de bank heeft voldaan aan haar zorgplicht jegens OAD. De vorderingen van OAD tegen Rabobank zijn door het Hof afgewezen, in lijn met eerdere vonnissen van de Rechtbank Midden Nederland.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging van belangen door banken bij het nemen van maatregelen tegenover klanten in financiële nood. Het illustreert tevens de juridische complexiteit rondom faillissementen en kredietrelaties. Voor bedrijven en individuen die te maken krijgen met vergelijkbare juridische uitdagingen, is deskundig advies essentieel.

Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in dit vakgebied en staan klaar om u te ondersteunen met professioneel advies en vertegenwoordiging. Neem contact met ons op voor meer informatie of bezoek onze website voor meer inzichten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant