Uitspraak: Onrechtmatig handelen in crypto: Rechtbank wijst vorderingen tegen beheerder af

In een recente uitspraak (ECLI:NL:RBGEL:2024:142) heeft de rechtbank een zaak behandeld waarin een opdrachtgever zijn cryptovaluta kwijtraakte nadat de opdrachtnemer zijn bedrijf had ontbonden en het beleggingsplatform FTX failliet ging. De opdrachtgever stelde de opdrachtnemer aansprakelijk voor onrechtmatig handelen en eiste een schadevergoeding. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen, en in dit artikel zullen we de essentie van de uitspraak toelichten.

Ontbreken causaal verband

De opdrachtgever gaf de opdrachtnemer de taak om zijn cryptovaluta te beheren op het FTX-beleggingsplatform. Nadat het bedrijf van de opdrachtnemer werd ontbonden en FTX failliet ging, raakte de opdrachtgever zijn cryptovaluta kwijt. De rechtbank oordeelde dat de opdrachtgever zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd en dat de geleden schade niet in causaal verband staat met de verwijten aan de opdrachtnemer.

Verwijten en beoordeling

De opdrachtgever verweet de opdrachtnemer onder andere de toe-eigening van het cryptovermogen en het blijven beheren zonder recht of titel na ontbinding van het bedrijf. De rechtbank constateerde dat het vermogen al op het FTX-platform stond vóór de ontbinding, en de schade ontstond door het faillissement van FTX, niet door het handelen van de opdrachtnemer. Zelfs als er onjuist handelen plaatsvond bij het ‘know your customer’-onderzoek van FTX, stond dit niet in verband met het verlies van het vermogen bij FTX’s insolventie.

Financieel Recht Advocaten

De rechtbank wees de vorderingen van de opdrachtgever af en gelastte opheffing van het gelegde beslag. Deze uitspraak benadrukt het belang van een duidelijk causaal verband bij aansprakelijkheidsvorderingen. Bij geschillen over cryptovaluta en beleggingsplatforms is het essentieel om zorgvuldig de feiten en juridische grondslagen te onderbouwen.

Heeft u juridische bijstand nodig in financiële geschillen of bij crypto-investeringen? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant