Uitspraak: Particuliere belegger heeft geen spoedeisend belang bij kort geding tegen DeGiro

DeGiro is een beleggingsonderneming die uitsluitend een platform biedt waarop klanten kunnen beleggen in effecten. Er wordt dus geen advies gegeven. Eiser is sinds 2015 klant bij DeGiro. In januari 2020 heeft hij via DeGiro een shortpositie van 1.250 aandelen ingenomen in het aan de London Stock Exchange genoteerde aandeel van NMC Health Plc (hierna: NMC).

Op 10 februari 2020 heeft Muddy Waters Capital een (nader) rapport gepubliceerd over misstanden bij NMC, waaronder grootschalige fraude en diefstal. Op 21 februari 2020 heeft DeGiro aangekondigd dat zij de risicocategorie van de aandelen NMC per 24 februari 2020 zou gaan verhogen naar categorie D. DeGiro heeft eiser diezelfde datum verzocht om zijn aandelen NMC binnen vijf dagen aan haar terug te leveren, omdat DeGiro geen handel toestaat in shortposities in aandelen die zijn aangemerkt als risicocategorie D. Eiser heeft dit niet gedaan, hij heeft zelfs zijn shortpositie in NMC vergroot.

Op 27 februari 2020 is de beurshandel in aandelen NMC opgeschort. Op 20 mei 2020 heeft DeGiro de aandelen NMC gewaardeerd op de laatst bekende koers. In mei 2020 sluit X aandelen- en optieposities om aan zijn marginverplichting te voldoen. Omdat dit niet voldoende is, sluit DeGiro nog meer posities van eiser.

De vordering

Eiser vordert DeGiro te bevelen om de marginverplichting volledig op te heffen en DeGiro te veroordelen tot het vergoeden van de schade van eiser, die hij op 423.310,11 euro beraamt.

DeGiro stelt dat eiser geen spoedeisend belang heeft en vordert eiser te bevelen tot nakoming van de terugleverplicht.

De beoordeling

De vordering van X wordt afgewezen omdat X volgens de voorzieningenrechter zijn spoedeisend belang onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Als er wel spoedeisend belang zou zijn bij de vordering van eiser, dan was deze ook afgewezen.

Anders dan eiser meent, valt het informeren over een specifieke mogelijkheid als het omwisselen van ADR’s naar aandelen NMC namelijk niet onder de algemene zorgplicht van DeGiro, aldus de voorzieningenrechter. DeGiro biedt uitsluitend ‘execution only diensten’ aan en er bestaat voor haar geen verplichting haar cliënten van dergelijke adviezen te voorzien. Verder komt de gehanteerde margin van DeGiro de voorzieningenrechter niet onredelijk voor.

De vordering van DeGiro wordt ook afgewezen vanwege onvoldoende spoedeisend belang.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant