Uitspraak: Rechterlijke uitspraak: Overtreding van de Wwft kan leiden tot hoge boetes

Bent u bekend met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Deze wet is bedoeld om financiële instellingen en andere beroepsgroepen te verplichten om maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Onlangs heeft de rechter een interessante uitspraak gedaan over een overtreding van de Wwft.

De uitspraak

In de recente uitspraak van de rechtbank werd een onderneming aangesproken op het niet naleven van de verplichtingen uit hoofde van de Wwft. De onderneming, die werkzaam was in de vastgoedsector, werd verweten dat zij onvoldoende onderzoek had gedaan naar haar cliënten en geen passende maatregelen had genomen om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen. Dit is in strijd met de Wwft, waarin specifieke verplichtingen zijn opgenomen om financiële instellingen en andere beroepsgroepen te verplichten adequate maatregelen te treffen.

De rechter oordeelde dat de onderneming inderdaad tekort was geschoten in haar verplichtingen en legde een aanzienlijke boete op. Het belang van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering werd benadrukt en de rechter gaf aan dat deze verplichtingen serieus moeten worden genomen. Het niet naleven van de Wwft kan niet alleen leiden tot reputatieschade, maar ook tot financiële consequenties in de vorm van hoge boetes.

Wat kunt u doen in een soortgelijke situatie?

Het is van groot belang dat u als ondernemer, financiële instelling of professional op de hoogte bent van uw verplichtingen volgens de Wwft. Het is essentieel om de benodigde maatregelen te treffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit omvat onder andere het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het vaststellen van een risicobeleid en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Indien u zich in een situatie bevindt waarin u twijfelt over de naleving van de Wwft, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in dit vakgebied en kunnen u voorzien van deskundig advies op maat. Zij kunnen u helpen om te voldoen aan uw verplichtingen en eventuele geschillen met toezichthouders te beslechten.

Neem vandaag nog contact met ons op

Bij Financieel Recht Advocaten zijn we toegewijd om u te helpen bij uw juridische vraagstukken met betrekking tot de Wwft. Onze advocaten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financieel recht en zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak. Neem vandaag nog contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant