Uitspraak: Rechtmatigheid van frauderegistraties door Klaverblad

In deze zaak bepaalt de rechter over de rechtmatigheid van de registratie van de persoonsgegevens van de eiseres in diverse frauderegisters door Klaverblad. Hierbij is relevant dat de eiseres eerder betrokken is geweest bij fraude incidenten, dit had zij verzwegen tijdens de sollicitatie.

Achtergrond van de zaak

De eiseres werkt als zelfstandig letsel behandelaar en solliciteerde halverwege 2023 bij Klaverblad voor dezelfde functie. Validata Group B.V. voerde een screening en integriteitstest uit en de eiseres gaf hierbij aan dat er geen omstandigheden bestonden waarbij haar betrouwbaarheid in twijfel kon worden getrokken. De eiseres werd aangenomen. In november ontdekte Klaverblad vijf frauderegistraties bij verschillende verzekeraars en een vonnis van de rechtbank Rotterdam, ook met betrekking tot frauduleuze activiteiten, waarna Klaverblad de arbeidsovereenkomst beëindigd. Klaverblad concludeerde dat de eiseres de overeenkomst had verkregen door onjuiste informatie te verstrekken en dat haar gegevens in diverse Incidentenregisters zouden worden geplaatst. De eiseres wilde dat Klaverblad de maatregelen ongedaan maakt omdat de fraudeleuze activiteiten speelden terwijl zij een ongezonde relatie had. Zij stelde inmiddels haar leven te hebben gebeterd, Klaverblad is hier niet op ingegaan.

De standpunten

De eiseres vordert van Klaverblad dat zij uit alle Incidentenregisters zal worden verwijderd en dreigt met een dwangsom. Zij zegt dat ze Klaverblad nooit heeft willen misleiden en dat ze ervanuit ging dat haar verleden geen reden was om te twijfelen aan haar betrouwbaarheid. Klaverblad voert verweer en wil afwijzing van de vordering.

Wat denkt de rechter?

Voor registratie in de Incidentenregisters is een redelijk vermoeden van een incident voldoende. De informatie over eerdere fraudeleuze activiteiten had de eiseres niet met ‘nee’ mogen beantwoorden omdat deze informatie relevant is geweest voor Klaverblad. De rechter stelt dan ook dat de eiseres de informatie opzettelijk heeft verzwegen ter misleiding. De opnamen in de Incidentenregisters zijn dan ook gerechtvaardigd. Of de registraties verkort moeten worden dient nader te worden bepaald door middel van een bodemprocedure. De vordering wordt afgewezen door de rechter.

Financieel recht advocaten

Heeft u een geschil met uw verzekeraar? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant