Uitspraak: Rekeninghouders die bij ABN bijnamen gebruiken worden de deur gewezen

ABN Amro wil rekeninghouders met bijnamen of pseudoniemen de deur gaan wijzen. Dit komt omdat de bank zegt dat het niet past bij het huidige beleid dat een plicht oplegt om te voldoen aan anti witwas wetten en om uw klanten te kennen.

Aanleiding

De bankrekening naam van een klant die al meer dan 40 jaar een bijnaam gebruikt, kan echter niet worden gewijzigd terwijl de hoofdactie loopt. Dat heeft een voorlopige rechter bepaald. Er moet rekening worden gehouden met langdurige klantrelaties, aldus de voorzieningenrechter. ABN Amro heeft ook niet bewezen dat er in dit geval een risico op witwassen, misbruik of fraude bestaat.

De cliënt opende in 1978 een rekening onder zijn bijnaam, de rechtsvoorganger van ABN Amro, en gebruikt deze bijnaam sinds 1973 intern. Het account bleef in gebruik tot medio juli 2022. Als gevolg hiervan blokkeerde de bank de rekening aanvankelijk alleen om deze opnieuw te openen en de rekening naam te wijzigen in de echte naam van de rekeninghouder. Vervolgens startte hij een noodprocedure met het argument dat hij de rekening onder zijn bijnaam kon blijven gebruiken totdat de hoofdprocedure besliste of de bank deze kon claimen.

Gevestigd belang

De voorzieningenrechter oordeelde dat er sprake was van een gevestigd belang aan de zijde van de rekeninghouder. Hij kon aantonen dat ING geen geld kon sturen omdat de rekening niet meer onder zijn bijnaam stond. Dit mag niet voor rekening en risico van de rekeninghouder gebeuren zolang er een grote procedure loopt.

Wat de inhoud betreft, wat de rekeninghouder wilde, namelijk dat zijn bankrekening opnieuw werd geregistreerd op naam van een bijnaam en bleef op naam van een bijnaam, zou waarschijnlijk slagen bij de magistraat, dat moest ik controleren. allemaal. Dit rechtvaardigt het feit dat de belangrijkste procedurele status al meer dan 40 jaar hetzelfde is.

Verweer ABN

ABN Amro adviseerde dat communicatie met rekeninghouders hierover niet gepast was voor beauty awards en onterecht werd genoodzaakt een periode geen bankrekening te hebben wegens blokkering. Ook al is het aantal eigenlijk heel laag, het verandert niets aan het feit dat banken van rekeninghouders met pseudoniemen af ​​willen. Banken moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bovendien kunnen interne systemen geen pseudoniemen meer aan, stelt ABN Amro. Tot slot vrezen banken voor verwarring en in sommige gevallen zelfs voor misbruik en fraude. Kortom, het is volgens de bank niet onaanvaardbaar dat de bank haar beleid heeft gewijzigd en ook hierin enige discretie heeft.

Oordeel voorzieningenrechter

Rechters denken daar anders over. Allereerst moet worden opgemerkt dat ook de bankrelatie tussen partijen, en daarmee de bankrekening, al ruim 40 jaar bestaat. Dit betekent dat van geval tot geval nieuw beleid moet worden geïmplementeerd. Vooral wanneer de uitzonderlijke gevallen, zoals rekeninghouders met bijnamen, erg klein zouden zijn. De bank heeft nooit bewezen dat er in de situatie van de rekeninghouder een risico bestaat op witwassen of, erger nog, op misbruik of fraude.

Tot slot, afgezien van het beantwoorden van de vraag of het een geldig argument is, is het ook niet aannemelijk dat het systeem niet kan omgaan met het aanhouden van bankrekeningen in bijnamen, althans voor een korte periode. voor de zaak. Houd er rekening mee dat dit allemaal voorlopige overwegingen zijn van de interim-rechter en niet impliceren dat de chef-rechter ook het standpunt van de rekeninghouder zal volgen. Nogmaals, de enige vraag is of de hoofdrechter zal beslissen of de vordering van de rekeninghouder kans van slagen heeft. De vordering wordt afgewezen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant