Uitspraak: Zorgplicht bank geschonden door niet tijdig opmerken fraude

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 augustus 2022 tussenvonnis gewezen in de procedure tussen UGTC en ING Bank N.V. De rechtspersoon uit Saudi-Arabië, is slachtoffer geworden van bankfraude en stelt dat ING onrechtmatig heeft gehandeld omdat de bank de fraude niet tijdig heeft opgemerkt. UGTC vordert hierdoor schadevergoeding.

Zorgplicht

De rechtbank stelt dat moet worden gekeken naar de zorgplicht van de bank. Uit vaste rechtspraak volgt dat de maatschappelijke functie van banken ook een bijzondere zorgplicht meebrengt ten opzichte van derden. De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals verwoord in het Van den Berg-arrest. ING voert aan dat het relativiteitsvereiste eraan in de weg staat dat zij voor de door UGTC geleden schade opdraait. De rechtbank volgt dit niet omdat de monitoring juist als doel heeft schade als gevolg van fraude te voorkomen.

Niet opmerken van fraude

De rechtbank vraagt zich af waarom de ongebruikelijke transacties geen alerts bij de bank hebben opgeleverd en stelt de partijen verder gelegenheid om te debatteren over de omstandigheden van deze casus en om te beoordelen of ING in dit specifieke geval een bijzondere zorgplicht had. De rechtbank wijst tussenvonnis en zal partijen bij akte zich laten uitlaten.

Post transaction monitoring

De rechtbank merkt op dat alle Nederlandse banken aan zogenaamde post transaction monitoring doen, wat inhoudt dat betaaltransacties achteraf worden geanalyseerd. Een van de doelen van deze monitoring is het tegengaan van fraude. ING stelt dat haar systeem geen signaal of alert heeft genegeerd toen de betalingen binnen kwamen of toen de contanten werden opgenomen.

Deze zaak heeft betrekking op de zorgplicht van banken bij het voorkomen van fraude. De rechtbank stelt dat de partijen verder gelegenheid moeten krijgen om te debatteren over de omstandigheden van deze casus en om te beoordelen of ING in dit specifieke geval een bijzondere zorgplicht had. De rechtbank wijst tussenvonnis en zal partijen bij akte zich laten uitlaten. Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD),de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR) of het niet opmerken van fraude. Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant