De consument houdt een betaalrekening aan bij de bank. In de periode van 18 januari 2020 tot en met 1 februari 2021 heeft de consument een totaalbedrag van € 54.350,- op haar betaalrekening bij de bank gestort.

Op een gegeven moment heeft de bank de consument om toelichting van het gebruik van de betaalrekening verzocht. Op 17 maart 2021 heeft de bank per ongeluk informatie van een andere klant van de bank aan de consument verstuurd. De bank heeft hiervoor haar excuses gemaakt.

Op 1 april 2021 heeft de bank aan de consument dat zij onvoldoende inzicht heeft gekregen in de transacties op de betaalrekening. De consument heeft vervolgens uit eigen beweging de betaalrekening beëindigd en een klacht ingediend bij de bank over het cliëntenonderzoek.

De klacht en vordering

De consument vordert dat de bank schriftelijk excuses aanbiedt aan haar. Aan deze vordering legt de consument ten grondslag dat zij is aangetast in haar integriteit door haar aan te merken als verdacht van terrorisme en witwassen.

De beoordeling

De commissie gaat allereerst in op het onderzoek naar de storting op de betaalrekening. De bank heeft de consument in dit onderzoek gevraagd naar de herkomst van de bedragen die zij contant heeft gestort op haar betaalrekening. Als reden voor deze stortingen heeft consument gegeven dat zij dit geld had gespaard en het eigenlijk bedoeld was voor een verbouwing. De bank heeft de consument om ondersteunende bewijsstukken gevraagd voor de verklaringen die zij heeft gegeven over het gebruik van haar betaalrekening. De door de consument toegezonden stukken zijn vervolgens onvoldoende bevonden door de bank. De commissie acht het logisch dat de bank vragen heeft gesteld naar aanleiding van de stortingen. Het klachtonderdeel is ongegrond.

Verder is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de bank in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. De bank heeft voldoende rekening gehouden met de belangen van de consument door haar meerdere keren de kans te geven de herkomst van de contante stortingen toe te lichten. Daarbij komt dat excuses niet rechtens afdwingbaar zijn.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant