Het komt wel is voor dat de bank naar aanleiding van verdachte transacties een cliëntenonderzoek starten. Als de bank van menig is dat er niet genoeg informatie is verstrekt, dan kunnen ze de zakelijke relatie beëindigen. Ook worden de persoonsgegevens opgeslagen in interne en externe verwijzingsregisters. Dat betekent dat uw persoonsgegevens voor een aantal jaar zijn in te zien door financiële instellingen. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstige zakelijke relaties. Hieronder is alles te lezen over het interne verwijzingsregister (IVR).

Wat is het IVR?

Het externe Verwijzingsregister moet u niet verwarren met het interne Verwijzingsregister (het IVR). In het interne verwijzingsregister (IVR) worden gegevens opgenomen van (rechts)personen die een risico vormen voor (de organisatie van) de deelnemer. Dit is dus een registratie bij alleen de financiële instelling die u in het IVR heeft opgenomen.

Waarom wordt iemand geregistreerd bij het IVR?

U kunt in het IVR terechtkomen wanneer u betrokken was bij een incident bij die bank. Onder incidenten wordt verstaan: gedragingen van (rechts)personen die nadelig zijn voor de bank, medewerkers of haar klanten. In een IVR-registratie staan alleen de volgende gegevens vermeld:

  • Persoon: naam en geboortedatum;
  • Rechtspersoon: KvK-nummer, eventueel bedrijfsnaam en postcode.
Bij een IVR-registratie staat dus niet vermeld om wat voor soort incident het gaat of wat zich heeft afgespeeld. Alleen afdeling Veiligheid heeft hier kennis van. Het kan zo zijn dat uw bank u nog maar toegang geeft tot een beperkte dienstverlening.

Wat zijn de gevolgen van een IVR Registratie?

Een IVR-registratie kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor u. Zo kan het zeer lastig zijn voortaan producten of diensten af te nemen bij een financiële instelling. U kunt bijvoorbeeld bijna nergens meer een verzekering afsluiten en geen hypotheek meer aanvragen, het openen van een nieuwe bankrekening zal ook niet meer eenvoudig zijn. De maximale duur van opname is daarbij acht jaren, maar kan ook minder zijn.

Hoe komt u van een IVR Registratie af?

U kunt de desbetreffende financiële instelling inlichten en bij hen in bezwaar gaan. Mocht dat niet helpen, dan zijn er meerdere opties. Zo kan er een procedure bij de rechtbank of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) worden gestart.

Een van onze gespecialiseerde advocaten kan u in dit traject adviseren en begeleiden. De praktijk leert dat het regelmatig voorkomt dat de duur van een IVR-registratie wordt verkort of alsnog helemaal ongedaan wordt gemaakt. Daarom is het van uiterst belang dat u juridische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing voor u.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben meer dan 10 jaar ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters. Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant