Financieel Recht Advocaten adviseren en procederen tegen banken en verzekeraars. Juridisch advies nodig over een renteswap? Neem nu contact op.

Heeft u een renteswap bij uw lening en loopt u door deze renteswap (ook wel rentederivaat, rentecap of interest rate swap (IRS) genoemd) tegen (financiële) problemen aan? Bent u van mening dat uw bank u niet voldoende heeft geïnformeerd over de (bijzondere) risico’s van uw renteswap? Vindt u dat uw bank haar zorgplicht heeft geschonden? Wilt u juridisch advies over uw renteswap (interest rate swap, rente cap) en zoekt u daarvoor een ervaren advocaat? De advocaten van Financieel Recht Advocaten in Waalwijk adviseren en procederen al vele jaren lang tegen banken en verzekeraars en beschikken over de nodige kennis. Financieel Recht Advocaten treedt uitsluitend op namens particulieren en MKB ondernemers. Financieel Recht Advocaten treedt niet op voor banken en verzekeraar. Dat is wel zo duidelijk en zuiver. Wij zorgen voor gedegen juridische hulp en begeleiding bij het oplossen van uw problemen van uw renteswap (rentecap, rentederivaat, interest rate swap).

Een korte toelichting over de renteswap

Een renteswap – ook wel rente swap, rentederivaat, rentecap of interest rate swap (IRS) genoemd – is een complex financieel product waarmee het opwaartse risico van een variabele rente op een lening kan worden weggenomen. Bij een renteswap (interest rate swap of rentecap) betaalt u de bankrente (vaak Euribor). Deze rente betaalt de bank aan u terug. U betaalt op uw beurt vaste swaprente aan de bank, plus een individuele opslag. De constructie is dus in haar oorsprong bedoeld om renterisico af te dekken. In de praktijk zijn deze swapconstructies (renteswaps, rentederivaten of rentecaps) ook als zodanig door banken geadviseerd en verkocht.

De risico’s van een renteswap (risico derivaten)

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan renteswaps / rentederivaten. Wanneer ondernemers in het MKB te maken krijgen met één of meerdere risico’s van een renteswap (rente cap of rentederivaat), komen zij vaak in (grote) (financiële) problemen.

Marginverplichting bij renteswap
Als de marktrente daalt, krijgt de rente swap een negatieve marktwaarde. Als dit gebeurt, kan de bank vragen dat de afnemer een bedrag bijstort dat gelijk is aan de negatieve marktwaarde van de rente swap, als zekerheid voor de bank. Dit heet ‘marginverplichting’.

Bank brengt (toch) renteopslag op krediet in rekening
Een grote marginverplichting betekent vervolgens een (sterk) verslechterende financiële positie van de onderneming, waardoor het door de bank verstrekte krediet voor de bank risicovoller wordt. Dat kan voor een bank aanleiding zijn om naast het vragen om bijstorting ook een risico-opslag te vragen op de in rekening gebrachte rente. Ook komt het voor dat de bank alleen de opslag op het krediet verhoogt. Omdat de krediet en de overeenkomst van de renteswap vaak nog lang lopen, kan het enkel verhogen van de opslag de afnemer van de renteswap (ook) veel schade toebrengen.

Zowel het inroepen van de marginverplichting of het verhogen van de risico-opslag op het krediet kan ondernemers met hun ondernemingen in ernstige liquiditeitsproblemen brengen.

Advies over uw rentederivaat?

Swap op de balans van uw onderneming (jaarrekening + toelichting)
De waardeveranderingen van de renteswap (interest rate swap / rentederivaat/ rente cap), en dus ook de negatieve waarde, moeten opgenomen worden in de jaarrekening. Vraag uw accountant om advies. Een ondernemer kan er tegenaan lopen dat hij geen of moeilijker financieringen kan krijgen. Ook kan een negatieve rente swap ertoe leiden dat een onderneming niet kan worden verkocht. Het komt voor dat een kopende partij afhaakt omdat deze naast de financiering niet ook de swap wilt overnemen. Let op: de kredietovereenkomst en de swapovereenkomst zijn aparte overeenkomsten!

Afkoopboete
De renteswap is een losse overeenkomst gekoppeld aan een separate kredietovereenkomst. Het probleem is dat als gedurende de looptijd de constructie opgeheven moet worden of wordt, de renteswap (rentecap, interest rate swap of rentederivaat) een negatieve marktwaarde kan hebben vanwege de lage rentestand. Dit betekent dat de bank een afkoopsom dan wel beëindigingsvergoeding in rekening kan brengen waarop door de afnemer doorgaans niet is gerekend. Zeker in het geval van grote (vastgoed-) financieringen kan het gaan om bedragen van enkele tot meerdere eurotonnen.

Zorgplicht van de bank bij een renteswap (zorgplicht renteswap)

Veel afnemers van rentederivaten / renteswaps / rente caps laten zich juridisch adviseren en ondernemen tegen gerechtelijke stappen van banken. Bekend is het geval van de melkveehouder die 60% van de beëindigingsvergoeding die de Rabobank hem bij tussentijdse beëindiging van de rente swap in rekening bracht weg procedeerde. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat de Rabobank haar zorgplicht had geschonden bij de verkoop van een rentederivaat. De rechtbank begroot de schade als gevolg van de schending van de op de bank rustende bijzondere zorgplicht op € 271.306,19. Van die schade dient 40% (€ 108.522,48) voor eigen rekening van de veehouder te blijven. Rabobank moet het restant van €162.783,71 aan de ondernemer vergoeden. Kortom, deze ondernemer heeft de geleden schade verbonden aan diens renteswap (rentederivaat, rente cap) voor een aanzienlijk deel weten te bepreken. (Bekijk hier de uitspraak).

Advies over uw rentederivaat?

Banken brengen hun klanten vanwege de negatieve waardes van renteswaps (rentederivaten, rentecaps) ook risico-opslagen in rekening. In een dossier dat één van de advocaten van Financieel Recht Advocaten in behandeling heeft, annuleerde een bank het doorberekenen van een extra (risico)opslag acuut nadat zij van de advocaat van de betreffende ondernemer (Financieel Recht Advocaten) een brief had gehad waarin namens de cliënte werd gesteld dat de afnemer met de bank een vaste rente dacht te hebben afgesproken om vervolgens zich af te vragen waar deze risico-opslag op gegrond was. De bank bond vervolgens dus in. Kortom, deze eerste actie en brief voorkomt voor de betreffende ondernemer zeer veel schade. De reactie van de bank kan geïnterpreteerd worden als het niet sterk inschatten van haar eigen procesrisico. Er zijn meerdere vonnissen in renteswap-zaken gewezen die in het nadeel van de banken (o.a. ABN AMRO, Deutsche Bank, Rabobank) zijn uitgevallen. Kortom: het is verstandig dat u zich als MKB-ondernemer juridisch deskundig laat adviseren over uw rentederivaat c.q. renteswap / rente cap. Financieel Recht Advocaten in Waalwijk heeft al vele jaren lang ervaring met het adviseren en procederen tegen financiële instellingen als banken en verzekeraars. Ook beschikt Financieel Recht Advocaten in Waalwijk over de nodige kennis omtrent deze complexe financiële producten en is zij goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in bankenland alsmede in de rechtspraak. Financieel Recht Advocaten adviseert u graag over uw rentederivaat of renteswap.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant