Mag de bank de relatie beëindigen en uw bankrekening blokkeren?

Dit probleem zien we steeds vaker. Particulieren die van de bank te horen krijgen dat de zakelijke relatie wordt beëindigd en dat de bijbehorende bankrekening wordt stopgezet. Voor de klant komt dit vaak als een verrassing en dit heeft ook vergaande gevolgen.

Een direct gevolg is het niet kunnen beschikken over een bankrekening. De bestaande rekening zal worden geblokkeerd en betalingen kunnen niet meer worden ontvangen en verstuurd. Dit betekent ook dat betalingen voor onder andere de huur, hypotheek en de Belastingdienst (aangiftes) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt financieel geen kant op.

Registratie in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR)

Banken kunnen uw persoonsgegevens – bij verdenking van witwassen en/of terrorismefinanciering – ook registreren in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR).

Deze registratie zorgt ervoor dat de toegang tot financiële diensten en/of verzekeringsovereenkomsten wordt geblokkeerd. Banken en financiële dienstverleners kunnen door middel van dit register informatie uitwisselen over klanten. Deze registratie kan maximaal acht jaar blijven staan en is lastig ongedaan te maken.

Aanscherping van KYC-processen, CDD onderzoeken en klantonderzoeken

De reden van banken om bancaire relaties met klanten te beëindigen zijn de strenge controles die de financiële toezichthouders uitvoeren. Meerdere grote Nederlandse banken (ABN, ING en Rabobank) hebben boetes opgelegd gekregen omdat er onvoldoende inspanning is geleverd in de bestrijding tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deze enorme boetes hebben ervoor gezorgd dat de bank strenger is geworden in haar beleid. Know your Customer processen (KYC), Customer Due Dilligence onderzoeken (CDD) en klantonderzoeken/cliëntonderzoek zijn flink aangescherpt.

De bank kan u vragen stellen aan de hand van het klantenonderzoek om de herkomst van uw kapitaal en de verschillende geldstromen te verklaren. Als de bank van mening is dat u onvoldoende informatie heeft verstrekt kan de bancaire relatie worden opgezegd op grond van haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Deze onderzoeken en processen die banken gebruiken komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Door middel van deze wet en regelgeving kunnen financiële instellingen onderzoek doen naar cliënten waarvan ze vermoeden hebben dat ze zich bezighouden met criminele activiteiten.

Deze bescherming van het financiële stelsel heeft alleen een negatief gevolg op haar klanten. Particulieren die onvoldoende informatie verstrekken worden gecategoriseerd als ‘risicovol’. Deze klanten worden onderworpen aan vergaande klantonderzoeken, waarbij de kans groot is dat de bancaire relatie wordt beëindigd en de bankrekening wordt stopgezet.

Belangenafweging naar redelijkheid en billijkheid

In een recente uitspraak van het Financiële Klachteninstituut KiFiD kwam naar voren dat banken niet alles kunnen verlangen van de klant tijdens een cliëntenonderzoek. In deze zaak had de ABN Amro ten onrechte een bewerkt identiteitsdocument afgekeurd voor het onderzoek. De bank voerde aan dat zij alleen kan voldoen aan de verplichtingen in de Wwft door een identificatie en verificatie uit te voeren met een foto of scan van een onbewerkt identiteitsbewijs. Als deze verificatieprocedure niet positief werd afgerond zou de bankrelatie worden beëindigd.

Het KiFiD komt tot de conclusie dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatie doeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. ABN Amro zal in ieder geval de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen.

Deze uitspraak laat duidelijk zien dat de bank wel een legitieme reden moet hebben voor haar handelen en dat ze niet zomaar de bankrelatie kunnen beëindigen.

Heeft u ook een juridisch conflict met uw bank?

Ondervindt u als particulier ook problemen met de bank dan is het raadzaam om hier gemotiveerd bezwaar tegen te maken. Daarbij is het verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen over uw zaak. Wij van Financieel Recht Advocaten helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak verder toe te lichten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant