Als het cliëntenonderzoek van de bank niet kan worden afgerond, of u kunt geen uitleg geven over de herkomst van uw vermogen, dan kan het gebeuren dat de bank de zakelijke relatie met u beëindigd en dat de bijbehorende bankrekening wordt geblokkeerd. Dit kan zorgen voor problemen in de toekomst.

Een direct gevolg is het niet kunnen beschikken over een bankrekening. De bestaande bankrekening wordt geblokkeerd en betalingen kunnen niet meer worden ontvangen en verstuurd. Dit betekent ook dat betalingen voor onder andere de huur, hypotheek en de Belastingdienst (aangiftes) niet kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunt u niet deelnemen aan het financiële verkeer.

Registratie in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR)

Banken kunnen uw persoonsgegevens – bij verdenking van witwassen en/of terrorismefinanciering – ook registreren in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR). Deze registratie zorgt ervoor dat de toegang tot financiële diensten en/of verzekeringsovereenkomsten wordt geblokkeerd. Banken en financiële dienstverleners kunnen door middel van dit register informatie uitwisselen over klanten. Deze registratie kan maximaal acht jaar blijven staan. Het is lastig om onder deze registraties uit te komen.

Aanscherping van KYC-processen, CDD onderzoeken en klantonderzoeken

De redenen van banken om bancaire relaties met klanten te beëindigen zijn de strenge controles die de financiële toezichthouders uitvoeren. Meerdere grote Nederlandse banken (ABN, ING en Rabobank) hebben boetes gekregen, omdat er onvoldoende inspanning is geleverd in de bestrijding tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deze enorme boetes hebben ervoor gezorgd dat de bank strenger is geworden in haar beleid. Know your Customer processen (KYC), Customer Due Dilligence onderzoeken (CDD) en klantonderzoeken/cliëntonderzoek zijn hierdoor flink aangescherpt.

De bank kan u vragen stellen aan de hand van het klantenonderzoek om de herkomst van uw vermogen en de verschillende geldstromen te verklaren. Als de bank van mening is dat u onvoldoende informatie heeft verstrekt kan de bancaire relatie worden opgezegd op grond van haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

De onderzoeken en processen die banken gebruiken, komen voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Door middel van deze wet- en regelgeving kunnen financiële instellingen onderzoek doen naar cliënten waarvan ze een vermoeden hebben dat ze zich bezighouden met criminele activiteiten.

De bescherming van het financiële stelsel heeft alleen wel een negatief gevolg voor de klanten van de bank. Particulieren die onvoldoende informatie verstrekken worden gecategoriseerd als ‘risicovol’. Deze klanten worden onderworpen aan vergaande klantonderzoeken, waarbij de kans groot is dat de bancaire relatie wordt beëindigd en de bankrekening wordt stopgezet.

Belangenafweging naar redelijkheid en billijkheid

In een recente uitspraak van het Financiële Klachteninstituut KiFiD kwam naar voren dat banken niet alles kunnen verlangen van de klant tijdens een cliëntenonderzoek. In deze zaak had de ABN Amro ten onrechte een bewerkt identiteitsdocument afgekeurd voor het onderzoek. De bank voerde aan dat zij alleen kan voldoen aan de verplichtingen in de Wwft door een identificatie en verificatie uit te voeren met een foto of scan van een onbewerkt identiteitsbewijs. Als deze verificatieprocedure niet positief werd afgerond zou de bankrelatie worden beëindigd.

Het KiFiD komt tot de conclusie dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatie doeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. ABN Amro zal in ieder geval de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen.

Deze uitspraak laat duidelijk zien dat de bank wel een legitieme reden moet hebben voor haar handelen en dat ze niet zomaar de bankrelatie kan beëindigen.

Heeft u ook een juridisch conflict met uw bank?

Ondervindt u als particulier ook problemen met de bank dan is het raadzaam om hier gemotiveerd bezwaar tegen te maken. Dit kan gaan over vragen die de bank aan u stelt of de beëindiging van de bankrelatie waarbij uw bankrekening wordt geblokkeerd. Het is hierbij verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen over uw zaak. Wij van Financieel Recht Advocaten helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak verder toe te lichten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant