Lening opzeggen

De bank en andere kredietaanbieders mogen niet zomaar een lopende lening opzeggen. Een dergelijke lening wordt ook wel een kredietovereenkomst genoemd. De bank en de kredietaanbieder dienen namelijk uw gerechtvaardigde belangen aan te trekken. Deze verplichting voor de bank vindt u ook terug in artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden. Banken dienen, indien zij de lening opzeggen, de zogenoemde proportionaliteit en subsidiariteit in acht te nemen.

Wat betreft de proportionaliteit wordt er gekeken of het belang van de bank bij het opzeggen van de lening in verhouding staat tot de consequenties voor degene die de lening is aangegaan. Wat betreft de subsidiariteit wordt er gekeken of de lening opzeggen ook daadwerkelijk de beste manier is om de situatie op te lossen of dat er wellicht minder ingrijpende manieren zijn. Hier speelt de zorgplicht bij banken ook een belangrijke rol.

Bank zegt hypotheek op

Wat geldt bij het opzeggen van een lening, geldt ook voor de opzegging van een hypotheek. Het kan dus niet zo zijn dat een bank zomaar uw hypotheek opzegt en tot opeising en executie van het onderpand, bijvoorbeeld uw woning, overgaat. Getoetst dient te worden of de opzegging van de hypotheek door uw bank in verhouding staat met het belang dat de bank nastreeft. Daarnaast dient de bank onder omstandigheden te onderzoeken of zij met een lichter middel haar belang bij opzegging ook kan nastreven. Indien dat lichter middel er is, dan kan onder omstandigheden met succes verweer worden gevoerd tegen de opzegging van de hypotheek door uw bank. Hier is de juiste zorgplicht van banken of zorgplicht hypotheekadviseur van belang.

Bank kan relatie lang niet altijd opzeggen

Vanwege de recente aandacht in de jurisprudentie hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende zaken met betrekking tot de opzegging van bancaire relaties. Dit onderzoek kunt u hier lezen. Uit deze verschillende zaken blijkt dat de bank lang niet altijd correct handelt bij het opzeggen van een relatie. De rechter heeft verschillende factoren genoemd die een bank moet meewegen bij het opzeggen van een bancaire relatie.

Een van deze factoren is de toegang tot een girale betaalrekening. Indien een cliënt na de opzegging van een bancaire relatie geen toegang meer heeft tot een girale betaalrekening dan kan hij niet meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De rechter laat dit zwaar meewegen in haar beoordeling of de opzegging van de bancaire relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Een andere factor is de bancaire zorgplicht. Deze zorgplicht is contractueel vastgelegd in de Algemene Bankvoorwaarden. Deze zorgplicht legt ook gewicht in de schaal bij de belangenafweging van de rechter.

Contact met een advocaat over lening opzeggen

Heeft de bank uw hypotheek of lening opgezegd en wilt u graag weten of dat zomaar kan? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant