Heeft u een overeenkomst met de bank gesloten en wijzigt de bank gedurende de overeenkomst plots de rente of de rentesopslagen terwijl u dat niet verwacht had gelet op de met de bank gemaakte afspraken? Mogelijk kunnen wij de bank aanspreken op nakoming van de daadwerkelijk gemaakte afspraken, althans de afspraken zoals u die redelijkerwijs mocht begrijpen.

In andere gevallen kan het eenzijdig opslagwijzigingsbeding of het eenzijdig rentewijzigingsbeding in strijd zijn met regels van Europees recht. In dat geval kan het eenzijdig rentewijzingsbeding vernietigd worden omdat dit beding onredelijk bezwarend is. Indien dan blijkt dat u te veel aan rente of aan kredietvergoeding aan de bank heeft betaald, dan moet de bank de te veel betaalde rente aan u terugbetalen. Indien de bank hier niet vrijwillig toe over gaat, kan de bank hier via de rechter toe gedwongen worden.

Contact met een advocaat

Heeft de bank uw rente ook eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan hier contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant