Borg en hoofdelijkheid zijn twee verschillende rechtsfiguren. De borg spreekt af met de aanbieder van een lening of een krediet dat hij de schuld betaalt indien de lening of het krediet niet wordt terugbetaald door de hoofdschuldenaar. De schuld gaat de borg zelf niet aan. Bij hoofdelijkheid gaat de schuld alle schuldenaren aan. De schuldeiser kan de gehele schuld (100%) op ieder van de schuldenaren verhalen, waarna de schuldenaren onderling maar moeten uitzoeken wie welk gedeelte moet bijdragen.

Hoofdelijkheid is soms borg: werkelijkheid telt

In het verleden hebben veel banken leningen verstrekt en hebben zij schuldenaren voor hoofdelijkheid laten tekenen, terwijl het in wezen om een borgstelling ging. Zeker indien het om een zogenaamde particuliere borgstelling gaat, dan verbindt de wet daar strenge regels aan. Ook in die gevallen waarin er in het contract staat dat het om hoofdelijkheid gaat, loont het vaak de moeite om te onderzoeken of de hoofdelijkheid in wezen geen borg is. Vaak voldoen de door banken opgestelde contracten niet aan de strenge regels van particuliere borgtocht. De rechter oordeelt steeds achteraf of er sprake is van hoofdelijkheid, dan wel borg (klik voor een voorbeelduitspraak). Onder omstandigheden is het mogelijk de borgstelling te vernietigen. Indien u zich als bestuurder van een besloten vennootschap borg heeft gesteld voor de schulden van de vennootschap is er in beginsel geen sprake van een particuliere borgtocht. De borgtocht wordt dan geacht te zijn gesloten in het kader van de normale uitoefening van beroep of bedrijf. Indien de borgtocht echter door de bank is bedongen op een moment dat het al slecht ging met de vennootschap kan er toch sprake zijn van een particuliere borgtocht, ook indien die door de bestuurder van een vennootschap is aangegaan. Hetzelfde geldt voor een directeur van een bedrijf.

Borgstelling en huwelijk

Echtgenoten dienen elkaar onder omstandigheden toestemming te verlenen voor het sluiten van een overeenkomst van borgtocht. Indien die toestemming niet wordt gegeven dan staat de borgtocht bloot aan vernietiging. Een belangrijke uitzondering hierop is dat de borgtocht wordt afgesloten in het kader van beroep of bedrijf. Indien de borgtocht door een bestuurder van een besloten vennootschap is aangegaan dan is de toestemming van de huwelijkspartner in beginsel niet nodig. Ook hier geldt dat als de transactie niet is aangegaan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf de toestemming van de echtgenote toch vereist is indien een bestuurder zich borg stelt voor de schulden van een vennootschap.

Contact met een advocaat

Heeft u een vraag over borgtocht of hoofdelijkheid? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant