Het is belangrijk om erbij stil te staan dat banken een zorgplicht hebben ten opzichte van hun zakelijke klanten. Dit is een zorgplicht bij kredietverstrekking of opzegging van van een kredietovereenkomst, maar ook bij het verstrekken of uitbetalen van een bankgarantie. Dit is een contract waarin een bank garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt. De bank verbindt vaak voorwaarden aan de garantie. Vaak ontstaan geschillen doordat de bank weigert onder de garantie te betalen. In sommige gevallen betaalt de bank ten onrechte onder de garantie en ontstaat er een geschil tussen de bank en degene ten behoeve van wie de garantie was gesteld.

Contragarantie

Indien er conservatoir beslag is gelegd ten laste van uw onderneming kunt u de bank vragen een bankgarantie af te geven aan de beslaglegger. Vaak verlangt de bank dan wel een contragarantie van u. Dat betekent doorgaans dat de bank het in de contragarantie vermelde bedrag in mindering brengt op uw kredietfaciliteit.

Escrow-rekening in plaats van bankgarantie

Als alternatief voor een bankgarantie wordt daardoor steeds vaker gebruik gemaakt van een zogenaamde escrow-rekening. Dat is een kwaliteitsrekening waarop tijdelijk gelden gestald kunnen worden gedurende de termijn dat de garantie aan de wederpartij dient te worden gesteld. Ook hier geldt natuurlijk de zorgplicht van banken bij zakelijke klanten.

Contact met een advocaat

Heeft u een geschil over een (bank)garantie of escrow-rekening? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant