Financieel Recht Advocaten kan u helpen te bepalen of het verstandig is actie te ondernemen.

Heeft u een beleggingsverzekering en bent u van mening dat u niet op de juiste manier bent voorgelicht over de risico’s? Financieel Recht Advocaten kan u adviseren en helpen om de schade, die is ontstaan op uw polis vanwege verzwegen kosten, terug te vorderen.

De beleggingsverzekering of beleggingshypotheek heeft als financieel product grote bekendheid verworven sinds het begin van de woekerpolisaffaire. Bij een beleggingshypotheek lost u tijdens de looptijd van de hypotheek niets af, maar ‘spaart’ u aan de hand van beleggingen de aflossing van uw hypotheek bij elkaar. U betaalt maandelijks rente en een premie voor de beleggingsverzekering. Deze premie wordt voor u belegd in een beleggingsfonds, waarbij u zelf kunt aangeven hoeveel risico u wilt lopen. Een deel van de beleggingsverzekeringen die in de loop der jaren zijn afgesloten, voldoet niet aan wat je als klant kon verwachten. In 2006 ontstond daarom de term ‘woekerpolis’: een beleggingsverzekering waarvan de kosten achteraf te hoog werden bevonden.

Is uw beleggingshypotheek een woekerpolis?

Heeft u tussen grofweg 1990 en 2008 een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek afgesloten? Dan is de kans groot dat u te maken heeft met een beleggingshypotheek die ook wel ‘woekerpolis’ wordt genoemd. Het is belangrijk om dit zeker te weten, zodat u actie kunt ondernemen. Hoe eerder u actie onderneemt, des te eerder kunt u immers uw situatie verbeteren. Uw beleggingshypotheek is waarschijnlijk bedoeld om uw hypotheek af te lossen of in uw pensioen te voorzien. Het is dus belangrijk dat dit goed is geregeld. Twijfels over uw beleggingsverzekering of beleggingshypotheek? Wilt u uw beleggingsverzekering afkopen? Financieel Recht Advocaten schat uw kansen in en adviseert u over de juiste vervolgstappen.

Rechtszaken rondom woekerpolissen

In de loop der jaren zijn er verschillende rechtszaken gevoerd tegen verzekeraars die een beleggingshypotheek / beleggingsverzekering aanboden. Veel van deze verzekeraars gaven hierbij aan dat zij niet de zorgplicht hebben die banken hebben. Als tegenargument werd gegeven dat bepaalde soorten beleggingshypotheken / beleggingsverzekeringen erg veel lijken op de financiële producten die door banken worden aangeboden. Er is dan ook geen grond om aan te nemen dat op verzekeraars (aanbieders van beleggingshypotheken en beleggingsverzekeringen) geen bijzondere zorgplicht zou rusten.

Wat heeft dit voor consequenties voor u?

Een verzekeraar die zijn zorgplicht schendt, kan hierop worden aangesproken. Hij kan verplicht worden om de geleden schade aan u te vergoeden. Hierbij is het belangrijk dat u er eerst achter komt met wat voor beleggingsverzekering of beleggingshypotheek u te maken heeft. Als u te maken heeft met een zogenaamde woekerpolis, dan zijn er verschillende oplossingen denkbaar. U kunt kiezen voor een financiële oplossing. Zo kunt u uw beleggingsverzekering afkopen, wanneer dit goedkoper voor u is. Als uw beleggingsverzekering lang loopt en/of het schadebedrag erg hoog is, dan kunt u ervoor kiezen om een procedure te starten tegen de aanbieder van uw beleggingshypotheek of beleggingsverzekering. Wij adviseren sterk om vooraf gedegen juridisch advies in te winnen. Omdat procederen een kostbare aangelegenheid is, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw kansen en mogelijkheden. Wij helpen u graag bij deze afweging. Onze deskundige advocaten hebben jarenlange ervaring met adviseren en procederen in zaken tegen financieel dienstverleners. Wij beoordelen uw zaak en maken een inschatting van de kosten. Als het mogelijk is, behandelen we uw zaak tegen een vaste prijs.

Een deskundige advocaat voor uw beleggingsverzekering

Financieel Recht Advocaten heeft veel ervaring met het adviseren en procederen in zaken tegen financieel dienstverleners. We hebben met name veel ervaring op het gebied van (compensatie van) een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek. Heeft u een beleggingshypotheek en wilt u uw beleggingsverzekering afkopen? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Het is namelijk soms verstandig om niet voor een financiële, maar voor een juridische oplossing te kiezen.

Omdat wij in het verleden onder meer hebben opgetreden als hoofdadvocaat voor de Stichting Woekerpolis Claim, zijn we zeer goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken. Om die reden kunnen we snel en nauwkeurig inschatten wat uw kansen zijn.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant