In de afgelopen jaren heeft Financieel Recht Advocaten een groot aantal particulieren bijgestaan in hun geschil met betrekking tot de zorgplicht van banken. Heeft u een conflict met uw bank? Wij adviseren u graag en staan u bij in zaken op het gebied van kredietverlening, beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Zorgplicht banken hypotheek

Uw bank dient zich verantwoordelijk te gedragen ten opzichte van u als cliënt. Banken dienen bij hun dienstverlening rekening te houden met uw belangen. Banken zijn onder bepaalde omstandigheden ook verplicht om zich de belangen van derden aan te trekken, waaronder partijen die borg staan voor een ander. Dit wordt ook wel de zorgplicht van banken genoemd. In veel gevallen gaat het hierbij om de bank als kredietverlener, in de vorm van een hypotheek.

Uw bank dient bij het afsluiten van een krediet te controleren of er niet teveel krediet wordt verstrekt. Dit valt onder de zorgplicht van banken. Als uw kredietverlener u meer krediet heeft verleend dan verantwoord is, zal hij onder bepaalde omstandigheden de schade die u heeft geleden moeten vergoeden. Als uw bank de kredietrelatie wil beëindigen, mag hij bovendien uw belangen niet negeren.

Zorgplicht banken als beleggingsadviseur

Wanneer uw bank u beleggingsadvies geeft, dient hij zich te verdiepen in uw financiële positie. Zo dient de bank te analyseren welke risico’s u kan dragen en of u bereid bent deze risico’s te dragen. Op deze wijze dient de bank te onderzoeken of het geadviseerde product of instrument geschikt is voor het doel dat u voor ogen heeft. De bank dient op de hoogte te zijn van deze informatie op het moment dat de relatie wordt aangegaan én gedurende de relatie. Wanneer de bank dit nalaat, is hij mogelijk aansprakelijk. Ook deze zaken zijn onderdeel van de zorgplicht van banken.

Zorgplicht banken als vermogensbeheerder

Er rust een bijzondere zorgplicht op banken die optreden als vermogensbeheerder. Aangezien uw bank – naar de aard van de verzekeringsovereenkomst die tussen de partijen is gesloten – een bij uitstek professionele en deskundige partij is, dient hij zich te verdiepen in uw financiële positie en zal hij steeds moeten onderzoeken of de portefeuille die door de bank is samengesteld, past bij uw doel en risicobereidheid en bij de mate waarin u in staat bent om deze risico’s te dragen. Als uw bank of vermogensbeheerder dit niet doet, is hij aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Anders dan bij beleggingsadvies ligt bij vermogensbeheer de volledige verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid bij de bank.

Zorgplicht banken als aanbieder van financiële producten

Wanneer uw bank optreedt als aanbieder van een financieel product, dient hij u te informeren over de wezenlijke kenmerken en de bijzondere risico’s van dit product. Als het product uw financiële draagkracht te boven gaat, moet de bank het product ontraden. Bij het aanbieden van complexe financiële producten is de bank verplicht om u een financiële bijsluiter aan te bieden.

Advocaat bij schending zorgplicht banken

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product, of heeft u een advocaat nodig bij schending zorgplicht door de bank? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant