De bank kan op grond van haar Algemene Bankvoorwaarden besluiten om de zakelijke relatie met uw onderneming te beëindigen en de bijbehorende bankrekening stop te zetten. Hierdoor kunt u mogelijk problemen ondervinden bij het zoeken naar een nieuwe bankrekening. Daarom is het van belang dat u zich bewust bent van de mogelijke consequenties van het beëindigen van de zakelijke relatie met de bank.

Een direct gevolg van de beëindiging van de bankrelatie, is het niet meer kunnen beschikken over een bankrekening. De bestaande rekening zal worden geblokkeerd. Ook kunnen betalingen meer worden ontvangen of verstuurd. Dit kan ervoor zorgen dat het betalen van de huur, hypotheek of belasting niet meer mogelijk is. Hierdoor staat uw onderneming financieel stil.

Registratie in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR)

Daarnaast kunnen banken uw onderneming ook registreren in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR). Deze registratie blokkeert de toegang tot financiële diensten en/of verzekeringsovereenkomsten. Banken en financiële dienstverleners kunnen via het register informatie uitwisselen over klanten. De registratie is moeilijk ongedaan te maken en blijft maximaal acht jaar staan.

Aanscherping van KYC-processen, CDD onderzoeken en klantonderzoeken

De reden van banken om bancaire relaties met klanten te beëindigen zijn de strenge controles die de financiële toezichthouders uitvoeren. Meerdere grote Nederlandse banken (ABN, ING en Rabobank) hebben boetes gekregen, omdat er onvoldoende inspanning werd geleverd in de bestrijding tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deze enorme boetes hebben ervoor gezorgd dat de bank strenger is geworden in haar beleid. Know your Customer processen (KYC), Customer Due Dilligence onderzoeken (CDD) en klantonderzoeken/cliëntonderzoek zijn daarom flink aangescherpt.

De bank kan aan de hand van het klantenonderzoek uw onderneming vragen om de herkomst van uw kapitaal en de geldstromen binnen de onderneming te verklaren. Als de bank van mening is dat u onvoldoende informatie heeft verstrekt kan de bancaire relatie worden opgezegd op grond van haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Deze cliëntenonderzoeken en processen die banken gebruiken komen voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. De financiële instellingen kunnen, door middel van de eerder genoemde wet- en regelgeving, bij het vermoeden dat cliënten zich bezighouden met criminele activiteiten een onderzoek doen naar de desbetreffende cliënten.

De bescherming van het financiële stelsel zorgt er wel voor dat de banken – klanten met een verhoogd risicoprofiel – onderwerpen aan vergaande cliëntenonderzoeken. Hierbij is de kans groot dat de bancaire relatie wordt beëindigd en de bankrekening wordt stopgezet. Coffeeshophouders, trustkantoren en cryptobedrijven hebben dit al ondervonden.

Belangenafweging naar redelijkheid en billijkheid

De rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de ING de bancaire relatie met een trustkantoor, CIS, voor onbepaalde tijd moet voortzetten. Volgens de rechtbank is er door de ING geen individuele belangenafweging gemaakt. Ook wegen de belangen van het hebben van een bankrekening voor CIS zwaarder dan de belangen van ING bij de opzegging.

Deze uitspraak laat duidelijk zien dat de bank wel een legitieme reden moet hebben. De bank moet aan de hand van maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvoeren dat de opzegging van de bankrekening aanvaardbaar is.

Heeft u ook een juridisch conflict met uw bank?

Ondervindt u als ondernemer ook problemen met de bank, dan is het raadzaam om hier gemotiveerd bezwaar tegen te maken. Daarbij is het verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen over uw zaak. Wij van Financieel Recht Advocaten helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak verder toe te lichten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant