Mag de bank de zakelijke relatie beëindigen en uw bankrekening stopzetten?

We zien het steeds vaker tegenwoordig. Ondernemers die van de bank een mededeling krijgen dat de zakelijke relatie wordt beëindigd en dat de bijbehorende bankrekeningen worden stopgezet. Voor de ondernemer komt dit vaak als een verrassing en dit heeft ook vergaande gevolgen.

Een direct gevolg is het niet kunnen beschikken over een bankrekening. De bestaande rekening zal worden geblokkeerd en betalingen kunnen niet meer worden ontvangen en verstuurd. Dit betekent ook dat betalingen voor onder andere de huur, hypotheek en de Belastingdienst niet kunnen worden uitgevoerd. Uw onderneming staat dan financieel stil.

Registratie in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR)

Banken kunnen uw onderneming – bij verdenking van witwassen en/of terrorismefinanciering – ook registreren in het Intern of Extern Verwijzingsregister (IVR of EVR).

Deze registratie zorgt ervoor dat de toegang tot financiële diensten en/of verzekeringsovereenkomsten wordt geblokkeerd. Banken en financiële dienstverleners kunnen door middel van dit register informatie uitwisselen over klanten. Deze registratie kan maximaal acht jaar blijven staan en is lastig ongedaan te maken.

Aanscherping van KYC-processen, CDD onderzoeken en klantonderzoeken

De reden van banken om bancaire relaties met klanten te beëindigen zijn de strenge controles die de financiële toezichthouders uitvoeren. Meerdere grote Nederlandse banken (ABN, ING en Rabobank) hebben boetes opgelegd gekregen omdat er onvoldoende inspanning is geleverd in de bestrijding tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deze enorme boetes hebben ervoor gezorgd dat de bank strenger is geworden in haar beleid. Know your Customer processen (KYC), Customer Due Dilligence onderzoeken (CDD) en klantonderzoeken/cliëntonderzoek zijn flink aangescherpt.

De bank kan aan de hand van het klantenonderzoek uw onderneming vragen om de herkomst van uw kapitaal en de geldstromen binnen de onderneming te verklaren. Als de bank van mening is dat u onvoldoende informatie heeft verstrekt kan de bancaire relatie worden opgezegd op grond van haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

Deze onderzoeken en processen die banken gebruiken komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Door middel van deze wet en regelgeving kunnen financiële instellingen onderzoek doen naar cliënten waarvan ze vermoeden hebben dat ze zich bezighouden met criminele activiteiten.

Deze bescherming van het financiële stelsel heeft alleen een negatief gevolg op haar klanten. Ondernemers die gecategoriseerd worden als ‘risicovol’ worden onderworpen aan vergaande klantonderzoeken, waarbij de kans groot is dat de bancaire relatie wordt beëindigd en de bankrekening wordt stopgezet. Coffeeshophouders, trustkantoren en crypto bedrijven hebben dit al ondervonden.

Belangenafweging naar redelijkheid en billijkheid

De rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de ING de bancaire relatie met een trustkantoor CIS voor onbepaalde tijd moet voortzetten. Volgens de rechtbank is er door de ING geen individuele belangenafweging gemaakt. Ook wegen de belangen van het hebben van een bankrekening voor CIS zwaarder dan de belangen van ING bij de opzegging.

Deze uitspraak laat duidelijk zien dat de bank wel een legitieme reden moet hebben. De bank moet aan de hand van maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvoeren of de opzegging van de bankrekening aanvaardbaar is.

Heeft u ook een juridisch conflict met uw bank?

Ondervindt u als ondernemer ook problemen met de bank dan is het raadzaam om hier gemotiveerd bezwaar tegen te maken. Daarbij is het verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen over uw zaak. Wij van Financieel Recht Advocaten helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak verder toe te lichten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant