Pensioenadvocaat

Ondernemers die hun pensioen in eigen beheer opbouwen, deden dat in het verleden vaak via een vermogensbeheerder of beleggingsadviseur bij de bank. Een vermogensbeheerder of adviseur van de bank die weet dat uw beleggingsportefeuille is bedoeld voor het opbouwen van een pensioen, zal zorgvuldig te werk moeten gaan en hier rekening mee moeten houden bij de inrichting van uw portefeuille. Helaas is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen wordt er bijvoorbeeld te offensief belegd terwijl dat niet bij de doelstelling van pensioenopbouw past. In dat geval kan een pensioenadvocaat, oftewel een advocaat pensioenrecht, uitkomst bieden.

Beleggingshorizon en beleggingsrisico

In beginsel is het zo dat hoe korter de periode is waarin u belegt (de beleggingshorizon), des te veiliger (defensiever) zal de invulling van uw portefeuille moeten zijn. De vermogensbeheerder of adviseur dient te voorkomen dat vlak voordat u met pensioen gaat de portefeuille bloot wordt gesteld aan grote risico’s die uw pensioenvermogen in gevaar brengen. Indien er sprake is van een uitkerende pensioenvennootschap geldt die regel in beginsel eens te meer. Deze verantwoordelijkheid valt onder de zorgplicht bij pensioen beleggen.

Onderzoeksplicht pensioenbeheerder

De vermogensbeheerder of beleggingsadviseur dient voor aanvang van zijn werkzaamheden een goed profiel van zijn cliënt op te stellen waaruit de wensen, doelstellingen, risicobereidheid en risicotolerantie van de cliënt volgen. De vermogensbeheerder of de beleggingsadviseur dient te toetsen of de door hem samengestelde of geadviseerde portefeuille past bij het opgestelde cliëntenprofiel. Indien er sprake is van een mismatch tussen het cliëntenprofiel en het portefeuilleprofiel dan heeft uw vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur een fout gemaakt. De AFM heeft een leidraad opgesteld waarin de AFM schetst wat een vermogensbeheerder of adviseur moet doen in het kader van de zorgplicht. Voor de vraag of de vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur schade dient te vergoeden zal vervolgens onderzocht moeten worden of er sprake is van een oorzakelijk verband (causaal verband) tussen de fout en de schade. Dit kan een pensioenrecht advocaat voor u uitzoeken.

Contact met een advocaat pensioenrecht

Wilt u advies over pensioenrecht? Of begeleiding van een pensioenadvocaat bij een conflict omtrent de wijze waarop uw pensioen is beheerd of de adviezen die u in dat kader heeft gekregen? Neem dan contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant