Problemen met crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds populairder. Voor ondernemers is het de afgelopen jaren erg lastig geworden om een financiering te krijgen via reguliere kanalen als de bank. Daarom zoeken zij hun heil elders. Eén van de manieren om tóch aan een financiering te komen, is via crowdfunding. Beleggers die investeren in crowdfunding lopen echter regelmatig tegen problemen aan. Een van de redenen daarvan is dat de waarborgen die banken normaal gesproken inbouwen bij kredietverlening grotendeels of zelfs volledig ontbreken bij crowdfunding. Ook zijn er zorgen over de informatieverstrekking vanuit crowdfunding. Financieel Recht Advocaten verwacht dan ook dat het slechts een kwestie van tijd is tot de eerste schadeclaims aangekondigd zullen worden.

Ontbrekende waarborgen bij crowdfunding

Professionele partijen, zoals banken, laten hun kredietaanvragen beoordelen door hoogopgeleide en ervaren medewerkers. Bij crowdfunding moet u als belegger echter zelf een inschatting maken van het rendement en de risico’s van het project. Ook moet u zelf de kredietwaardigheid van uw potentiële debiteur beoordelen. Banken bouwen waarborgen in bij kredietverlening. Bij crowdfunding ontbreken deze waarborgen grotendeels of volledig.

Beperkte informatie bij crowdfunding

Er zijn ook zorgen over de informatieverstrekking. Er wordt bij crowdfunding weinig informatie gegeven over het type effect en over het risico van de belegging, terwijl bovengemiddelde rendementen van acht procent of meer zeer regelmatig voorkomen bij crowdfunding.

Zorgplicht van geldvrager, bemiddelaar en accountant

Waarom moet een bank, financieel adviseur of tussenpersoon soms een belegger ontraden om een transactie aan te gaan, terwijl een online platform of kredietnemer geen enkele verantwoordelijk hoeft te nemen op het gebied van crowdfunding? Zou de potentiële debiteur of het online platform niet óók een zorgplicht moeten innemen? Deze zorgplicht zou onder meer moeten betekenen dat de informatieverstrekking volledig, begrijpelijk en juist is én is voorzien van heldere waarschuwingen over het risico.

Rechtspraak rondom zorgplicht

Voor banken geldt de vaste rechtspraak dat zij onder omstandigheden een zorgplicht hebben jegens derden, en daarbij ook jegens die derden aansprakelijk gehouden kunnen worden. Deze rechtspraak geldt min of meer ook voor accountants die in deze betrokken zijn bij crowdfundingprojecten of deze soms zelfs initiëren om hun klant aan financiering te helpen. Kortom: diverse partijen die bij crowdfunding betrokken zijn, lopen serieuze aansprakelijkheidsrisico’s wanneer een project niet goed afloopt.

Contact met een advocaat bij crowdfunding

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, die schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant