Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds populairder. Voor ondernemers is het de afgelopen jaren erg lastig geworden om een financiering te krijgen via reguliere kanalen als de bank. Daarom zoeken zij hun heil elders, met name bij particuliere beleggers. Er wordt door particulieren massaal belegd via crowdfundingplatforms zoals Collin Crowdfund, GeldvoorElkaar, Funding Circle, Capital Circle, Kapitaal op Maat, One Planet Crowd, etc. De waarborgen die banken normaal gesproken inbouwen bij kredietverlening ontbreken bij crowdfunding grotendeels of zelfs volledig.

Gebrek aan waarborgen bij crowdfunding

Professionele partijen als banken laten hun kredietaanvragen beoordelen door hoogopgeleide en ervaren medewerkers, in het belang van de spaarder. Bij crowdfunding moet u als particuliere belegger echter zelf een inschatting maken van het rendement en de risico’s. Ook moet u zelf de kredietwaardigheid van uw potentiële debiteur beoordelen. De waarborgen die banken normaal gesproken inbouwen bij kredietverlening ontbreken bij crowdfunding grotendeels of zelfs volledig.

Informatie- en kennisachterstand bij crowdfunding

Naast zorgen over de ontbrekende waarborgen zijn er ook zorgen over de informatieverstrekking. Veel consumenten weten bijvoorbeeld niet wat een converteerbare obligatie is, terwijl er ook op dit soort effecten wordt ingeschreven door particulieren onder het mom van crowdfunding.

Zorgplicht van geldvrager, bemiddelaar en accountant

Waarom moet een bank, financieel adviseur of tussenpersoon soms een belegger ontraden om een transactie aan te gaan, terwijl een online platform of kredietnemer geen enkele verantwoordelijk hoeft te dragen? Met andere woorden: zou de potentiële debiteur of het online platform niet óók een zorgplicht moeten innemen jegens de particuliere belegger? Deze zorgplicht zou in ieder geval moeten betekenen dat de informatieverstrekking volledig, begrijpelijk en juist is én is voorzien van heldere waarschuwingen over het risico.

Rechtspraak rondom zorgplicht

Voor banken geldt de vaste rechtspraak dat zij onder omstandigheden een zorgplicht hebben jegens derden, en daarbij ook jegens die derden aansprakelijk gehouden kunnen worden. Deze rechtspraak geldt min of meer ook voor accountants die in deze betrokken zijn bij crowdfundingprojecten of deze soms zelfs initiëren om hun klant aan financiering te helpen. Kortom: diverse partijen die bij crowdfunding betrokken zijn, lopen serieuze aansprakelijkheidsrisico’s wanneer een project niet goed afloopt.

Contact met een advocaat

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met mensen die vragen hebben over crowdfunding, die schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een advocaat.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant