Vermogensbeheer Advocaat

Een vermogensbeheerder heeft, als bij uitstek professionele en deskundige partij op het gebied van beleggingen in effecten, een bijzondere zorgplicht. Uw vermogensbeheerder dient zich dan ook te verdiepen in uw financiële positie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicobereidheid en uw risicotolerantie. Indien deze bijzondere zorgplicht wordt geschonden, is het verstandig om advies in te winnen bij een ervaren advocaat op gebied van vermogensbeheer.

Zorgplicht vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder heeft dus de zogenaamde bijzondere zorgplicht. Zo dient hij steeds te onderzoeken of de portefeuille die hij heeft samengesteld, past bij uw risicobereidheid, doelstellingen en bij de mate waarin u in staat bent om risico’s te dragen. Als uw vermogensbeheerder dit niet doet, is hij onder omstandigheden aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Anders dan bij beleggingsadvies ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid bij de vermogensbeheerder. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een leidraad opgesteld waarin zij haar visie geeft op de wijze waarop een vermogensbeheerder invulling dient te geven aan de zorgplicht. De aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder is hieruit dan ook af te leiden.

Schade vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer is, zodra vastsstaat dat de zorgplicht door de vermogensbeheerder is geschonden van belang dat er een deugdelijke schadeberekening wordt gemaakt, op basis van een vermogensvergelijking. Hierbij kan het gaan om beleggingsverliezen, beleggingsschade of koersverliezen. Onttrekkingen en stortingen dienen uit de schade gefilterd te worden. Wij beschikken over deskundige kennispartners waar wij u naar kunnen verwijzen voor het berekenen van de schade die is ontstaan door slecht vermogensbeheer.

Contact met een advocaat over vermogensbeheer

Heeft u een klacht of overweegt u een vermogensbeheerder aansprakelijk te stellen? Neem dan nu contact met ons op. Wij voorzien u graag van juridisch advies.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant