Nieuws: Banken minder toegankelijk voor kwetsbare groepen

De DNB meldt dat na onderzoek is gebleken dat de diensten die een bank aanbiedt moeilijk toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten. Ook mensen die niet goed thuis zijn in de digitale wereld ondervinden belemmeringen.

Volgens de DNB hangt de afnemende toegankelijkheid samen met het feit dat bankdiensten steeds meer online worden aangeboden, bijvoorbeeld in apps. Ook worden steeds meer filialen van banken gesloten, waardoor men niet meer fysiek bij de bank kan aankloppen.

De centrale bank heeft onlangs een bereikbaarheidsmonitor uitgevoerd in opdracht van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). De MOB bestaat uit diverse maatschappelijke organisaties zoals ouderenorganisaties en de Consumentenbond.

De gemiddelde consument heeft de bereikbaarheid van bankzaken beoordeeld met een 7,7. Kwetsbare groepen geven een 7,1. Bij enkele de kwetsbare groepen is het cijfer slechts een 6,5. Nooit eerder is een cijfer onder de 7 gezakt, dit baart de MOB daarom zorgen.

De afnemende bereikbaarheid zou ook zorgen voor minder zelfstandigheid. Een aantal groepen stelt de helft van de bankzaken zonder hulp te verrichten. De groep niet-kwetsbare mensen verricht zelfs 89% van de zaken zelf.

De MOB heeft in mei jl. een actieplan ontworpen om de negatieve trend aan te pakken. Kwetsbare groepen moeten beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de toegang te verbeteren. Ook moeten er lokale servicepunten komen. Daarvoor dienen de behoeften van de kwetsbare in kaart te worden gebracht.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant