Nieuws: Consumptief krediet is tijdelijk verlaagd

De minister van Financiën heeft de maximale vergoeding voor consumptief krediet tijdelijk verlaagd. De tijdelijke kredietvergoeding gaat vanaf 10 augustus 2020 in. Het maximum gaat van 14% naar 10%. De maatregel was eerder al in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet. Het lagere maximum zal gelden voor alle nieuwe leningen en nieuwe opnames binnen bestaande kredieten. De maatregel zal tot 1 maart 2021 van kracht blijven.

Het gaat om een wijziging van het Besluit Kredietvergoeding. De opslag op de wettelijke rente wordt verlaagd van 12 naar 8 %. De verlaging zou aansluiten bij de verlaging van rente die banken hebben doorgevoerd. Er bestaan kredietaanbieders die vergoedingen hanteren die gelijk zijn aan of dichtbij de maximale kredietvergoeding liggen. Dit is onwenselijk. Kredietaanbieders zouden redelijke tarieven moeten rekenen aan de consument.

In deze tijd van crisis kan juist door bijvoorbeeld verlies van baan meer behoefte bestaan aan een persoonlijke lening of de noodzaak ontstaan een product met krediet te betalen. Door een maximale kredietvergoeding te hanteren, worden consumenten onvoldoende beschermd.

Het Nibud heeft voor- en nadelen beschreven van de verlaging van de kredietvergoeding. Het Nibud heeft aangegeven dat men in liquiditeitsproblemen kan komen door de coronacrisis. Zij zoeken een oplossing om aan krediet te komen en zullen dan belanden in de handen van kredietverstrekkers. Het verlagen van de kredietvergoeding zou alleen van invloed zijn op kleine, kortlopende kredieten, zoals de kleine goederenkredieten. Juist in deze categorie kunnen de problemen voor consumenten het grootst zijn. Consumenten zullen vaak kwetsbaar zijn, zich in financiële problemen bevinden en rondkomen door structureel rood te staan. Vaak zullen er ook producten op afbetaling worden gekocht tegen een hoge rente.

Daarnaast stelt het Nibud dat de kredietvergoeding ook niet te laag dient te zijn. Aanbieders moeten namelijk in staat zijn om de kosten en risico’s van kredieten met een korte looptijd, een laag kredietbedrag of kredieten aan risicovolle huishoudens te voldoen.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Financieel Recht Advocaten

Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant