Nieuws: Enorme schade door cybercriminaliteit

De totale schade aan fraude en oplichting in Nederland begint zorgwekkende niveaus te bereiken. In de eerste zes maanden van 2021 is er al 22,5 miljoen euro verloren aan dit soort praktijken. Ter vergelijking: de totale schade van deze fraudevormen bedroeg in heel 2020 maar 39,5 miljoen euro. We zijn goed op weg om dit bedrag te verbreken. Phishing en bank helpdesk fraude leveren het meeste op voor criminelen.

Maatregelen

Omdat deze schade oploopt willen banken vaart maken om samen met de overheid en andere partijen tot een integrale aanpak te komen om digitale fraude te bestrijden. Door de maatregelen rondom Covid-19, waardoor er minder fysiek werd betaald, en de extra beveiligingsmaatregelen nam de schade van fraude sterk af. Zo halveerde de schade met creditcards en de schade met gestolen bankpassen met 68%.

De banken hebben wel besloten om bij phishing uit coulance te vergoeden. In 2020 besloten banken om de schade te vergoeden, omdat bij nummer spoofing misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van klanten in hun bank. De Banken hebben wel een toetsingscriteria opgesteld om te bepalen in hoeverre de schade wordt vergoed.

Maatschappelijk probleem

Het digitale tijdperk brengt veel gemak en nieuwe mogelijkheden met zich mee. Toch heeft het ook een keerzijde. Er is een toename van digitale criminaliteit en dit zorgt voor een breed maatschappelijk debat. De NVB is van mening dat hiertegen in gezamenlijkheid, dus met medewerking van alle betrokken publieke en private partijen, een vuist worden gemaakt.

Banken pleiten al jaren voor een integrale aanpak, waarbij zij onder andere met toezichthouders, de verantwoordelijke ministeries, politie, Openbaar Ministerie, sociale media, Big Tech’s, Internet Service Providers, telecom partijen en handelsplatformen de handen ineenslaan. Ook de Cyber Security Raad heeft opgeroepen tot actie en investeringen om de trend van toenemende digitale fraude te keren. Verder uitstel betekent meer schade voor slachtoffers en grotere winsten voor criminelen.

De keerzijde van dit samenwerkingsverband is de aantasting van de privacy van burgers. Het wordt voor financiële instellingen dan zeer makkelijk om persoonsgegevens van elkaars klanten op te vragen. Dit kan gebeuren zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Het kan grote nadelige gevolgen hebben voor burgers die onterecht op de ‘verkeerde’ lijst worden gezet.

Lees het artikel van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant