Heeft u een geschil met Achmea Rechtsbijstand over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van Achmea Rechtsbijstand over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van Achmea Rechtsbijstand een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is Achmea Rechtsbijstand gebonden.

Geschillenregeling

Wilt u een beroep doen op deze geschillenregeling, dan dient u uw (polis)voorwaarden erbij te pakken. Waar u de geschillenregeling bij Achmea aantreft in de (polis)voorwaarden is afhankelijk van de vraag via welke verzekeraar u de rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Dat kan zijn bij 1) Centraal Beheer Achmea, 2) Avéro Achmea, 3) FBTO en 4) Interpolis. Indien u zeker wilt weten welke polisvoorwaarden voor u van toepassing zijn, kunt u uw tussenpersoon raadplegen en/of uw verzekeraar. Kortheidshalve behandel ik de geschillenregeling van Interpolis. Daar is de geschillenregeling terug te vinden in artikel 10 van de meest recente Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand:

Artikel 10 Verschil van mening over de haalbaarheid van de vordering

Is er een conflict met Stichting Achmea Rechtsbijstand over de juridische hulp die verzekerde krijgt? Dan probeert Stichting Achmea Rechtsbijstand dit eerst samen met verzekerde op te lossen. Lukt dat niet? Dan kan de verzekerde in sommige situaties een bindend adviseur krijgen die als onafhankelijke scheidsrechter optreedt. Dit is de geschillenregeling. Dat mag als

de verzekerde het niet eens is met de juridische acties van de medewerker van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

de verzekerde het niet eens is met de juridische acties van de advocaat of een andere juridische deskundige die Stichting Achmea Rechtsbijstand gekozen heeft.

de verzekerde het niet eens is met de beoordeling van deze personen van de kans op succes.

De verzekerde overlegt met Stichting Achmea Rechtsbijstand wie die scheidsrechter wordt. Ook spreekt de verzekerde samen met Stichting Achmea Rechtsbijstand af welke vragen aan de scheidsrechter worden gesteld. Stichting Achmea Rechtsbijstand stelt daarna deze scheidsrechter de vragen. De scheidsrechter geeft schriftelijk antwoord op de vragen. Stichting Achmea Rechtsbijstand en de verzekerde houden zich aan het advies van de scheidsrechter. Stichting Achmea Rechtsbijstand vergoedt de kosten van de scheidsrechter.

De verzekerde krijgt gelijk

Dan doet Stichting Achmea Rechtsbijstand wat de scheidsrechter in zijn advies schrijft. Dat geldt ook voor de advocaat of andere juridische deskundige die Stichting Achmea Rechtsbijstand gekozen heeft. Stichting Achmea Rechtsbijstand kan beslissen dat de verzekerde verder juridische hulp krijgt van een andere advocaat of andere juridische deskundige. In dat geval kan de verzekerde zelf die advocaat of andere juridische deskundige kiezen. Dit kan alleen nooit de scheidsrechter zelf zijn. Of iemand van zijn kantoor. De scheidsrechter moet namelijk onafhankelijk advies kunnen geven. Stichting Achmea Rechtsbijstand vergoedt de kosten van de advocaat of de andere juridische deskundige. Hoeveel Stichting Achmea Rechtsbijstand vergoedt staat in artikel 5 van deze bijzondere voorwaarden.

De verzekerde krijgt geen gelijk

Dan doet Stichting Achmea Rechtsbijstand wat de scheidsrechter in zijn advies schrijft. Is de verzekerde het hiermee niet eens? Dan kan de verzekerde zelf verdergaan met de zaak. De verzekerde kan dan zelf een advocaat of andere juridische deskundige kiezen die hierbij helpt. De verzekerde betaalt deze advocaat of andere juridische deskundige zelf. Krijgt de verzekerde daarna toch gelijk? Dan vergoedt Stichting Achmea Rechtsbijstand achteraf de kosten van deze advocaat of andere juridische deskundige. Maar de verzekerde krijgt alleen vergoed wat juridische hulp in dit soort situaties meestal kost. Hoeveel Stichting Achmea Rechtsbijstand vergoedt staat in artikel 5 van deze bijzondere voorwaarden.

Stappenplan

Het volgende stappenplan kunt u volgen als u met Achmea van mening verschilt over de vraag of uw zaak haalbaar is:

Laat uw behandelaar bij Achmea schriftelijk weten dat u in tegenstelling tot Achmea van mening bent dat uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Indien u een juridische achtergrond heeft, zorg dan voor een motivering van uw stelling dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft. Indien u geen juridische achtergrond heeft, kunt u daarbij hulp zoeken. Een advocaat zal vermoedelijk wel bereid zijn om u met die motivering te helpen, zeker als u die advocaat de opdracht om een second opinion op te stellen in het vooruitzicht stelt;

Ga vervolgens op zoek in uw polisvoorwaarden naar het van toepassing zijnde artikel over de geschillenregeling. Indien u deze polisvoorwaarden niet meer heeft, kunt u ze opvragen bij Achmea of treft u deze aan onder dit artikel;

Verwijs vervolgens naar het artikel over de geschillenregeling en geef aan dat u een second opinion wil verkrijgen van een externe advocaat op kosten van Achmea;

Geef aan welke advocaat u de second opinion wilt laten uitvoeren. Hierbij is het verstandig om daaraan voorafgaand te onderzoeken in welk rechtsgebied de advocaat, die u op het oog heeft, gespecialiseerd is en of dat aansluit bij de aard van uw zaak (bijvoorbeeld arbeidsrecht, financieel recht, etc.);

Stel Achmea vervolgens schriftelijk een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen, bij spoed uiteraard korter, waarbinnen Achmea de opdracht aan de door u uitgekozen advocaat dient te verlenen;

Vervolgens treedt Achmea in onderhandeling met de externe advocaat om een prijsafspraak te maken voor de second opinion;

Indien de advocaat in zijn/haar second opinion oordeelt dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft, is Achmea hieraan gebonden;

U kunt vervolgens beslissen om uw zaak door Achmea verder uit te laten voeren, maar u kunt ook kiezen om gebruik te maken van uw recht op vrije advocaatkeuze en zelf een advocaat kiezen die voor u de zaak verder zal behandelen. Achmea kan echter verbieden dat dit dezelfde advocaat zal zijn die voor u de second opinion heeft uitgebracht. Dat in het kader van de onafhankelijkheid. Let bij het gebruikmaken van uw recht op vrije advocaatkeuze wel op het dekkingsmaximum uit de polisvoorwaarden;

Second opinion negatief voor u?

Indien het second opinion negatief voor u uitvalt, dan kunt u alsnog beslissen om op eigen kosten een advocaat uw belangen te laten behartigen. Indien de procedure alsnog door u wordt gewonnen, dan kunt u een beroep doen op geschillenregeling. Het is dan mogelijk dat Achmea alsnog uw advocaatkosten vergoed.

Polisvoorwaarden Achmea;

  • ##Achmea Avéro (recente versie);##
  • ##Centraal beheer Achmea (recente versie);##
  • ##Interpolis (recente versie);##
  • ##FBTO (recente versie);##
Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant