Uitspraak: Bank onrechtmatig gehandeld door toestaan handelingen vóór faillissement

Diverse bv’s samen vormen de Fortress-vennootschappen. Deze Fortress-vennootschappen maken deel uit van het Fortress-concern. Fortress Participations B.V is de moedermaatschappij. De bestuurder en de aandeelhouder van de vennootschappen is X.

Het Fortress-concern hield zich onder andere bezig met aan- en verkopen en het beheren van vastgoed en projectontwikkelingen. In aparte vennootschappen zijn de onroerende goederen ondergebracht. Samen met andere banken was Rabobank de financier van het concern.

Aan Rabobank hebben de vennootschappen een recht van hypotheek verstrekt. In 2009 zijn de huurinkomsten stil verpand aan de Rabobank. X heeft zich borg gesteld voor schulden met een bedrag van 8 miljoen euro. In 2013 heeft de bank aan de huurders laten weten dat zij een pandrecht bezat.

In 2014 is op verzoek van de concerns een tweetal bewindvoerders aangewezen. Zij moesten zich gaan bezig houden met de pre-pack van Fortress Participations. De pre-pack is enkele weken geëindigd. Er kon geen overeenstemming worden bereikt met de bank over compartimentering en overdracht van het vastgoed.

Het vastgoed van het Fortress-concern is per notariële akte verkocht en geleverd aan vennootschappen die door X zijn opgericht. De overeenkomst wordt afgesproken onder de ontbindende voorwaarde dat het Fortress-concern “geen regres of subrogatierechten zal verkrijgen uit de financieringsovereenkomsten, garantstellingen, hoofdelijkheden en zekerheden.” De bank heeft toestemming gegeven voor de contractsoverneming.

In 2014 is onder andere Fortress failliet verklaard. De bank heeft totaal een bedrag van 27 miljoen, 22 miljoen en 37 miljoen ingediend. De curatoren stellen dat de transacties nietig dan wel vernietigbaar zijn en vorderen een schadevergoeding.

Vordering

De curatoren vorderen van de bank een bedrag van 1,5 miljoen euro aan huurpenningen en vorderingen die na hat faillissement zijn geïncasseerd dan wel zijn ontstaan. Daarnaast wordt in het faillissement van Fortress een bedrag van 447.000 euro gevorderd en in het faillissement van Westpoort 2,6 miljoen euro.

Oordeel rechtbank

Het gaat om de vraag of de bank in strijd heeft gehandeld met wat in het maatschappelijk verkeer wordt betaamd. De bank heeft toestemming gegeven voor overname van de verplichtingen, waardoor de Fortress-vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk blijven en geen regres kan worden genomen. Daardoor waren de huurpenningen niet langer onderdeel van het vermogen van de Fortress-vennootschappen.

De verkoop en de overdracht heeft plaatsgevonden nadat het duidelijk was dat het faillissement zou worden uitgesproken. De bank was daarmee bekend. Ook zijn nieuwe vennootschappen opgericht en daarin het onroerende goed ondergebracht. Hierdoor viel het onroerend goed en de huurinkomsten buiten het faillissement. De bank had rekening moeten houden met deze omstandigheden toen zij toestemming gaf voor de transactie.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld. De bank heeft toegestemd met de overdracht van onroerende goederen (met bijbehorende financiering). De bank wist dat dit onder ongunstigere voorwaarden werd gesloten en dat het faillissement op de loer lag. Rabobank wordt veroordeeld tot betaling van de huurpenningen die in de faillissementen van zijn geïncasseerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant