Uitspraak: E-mails van DNB zijn misleidend en moeten worden gerectificeerd

Sinds 2008 heeft G een vergunning van de AFM verkregen voor het beheer van individueel vermogen. A is de bestuurder van G. In 2009 is een pensioenfonds opgericht om te voorzien in een aanvullend pensioen voor de werknemers van G. Het pensioenfonds is bij de DNB geregistreerd.

De DNB heeft in januari 2017 aan G (5.000 euro), het pensioenfonds (37.500 euro), maar ook aan bestuurder A (50.000 euro) een boete opgelegd. Artikel 116 van de Pensioenwet zou zijn overtreden. De boetenbesluiten worden openbaar gemaakt, maar A wordt niet in het betreffende persbericht genoemd. Alle drie gaan in bezwaar. De boete van G wordt verlaagd.

De DNB heeft later ambtshalve de boete aan G nogmaals verlaagd, aangezien op grond van aanvullende informatie niet is gebleken dat G een groter voordeel heeft behaald dan 2 miljoen euro. De boetes van het pensioenfonds en van A blijven onaangetast.

A is tevens bestuurder van W te Zuid-Afrika. De eigenaar van W is meneer B. X is een Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen bij DNB. X heeft op enig moment via de e-mail met B gecorrespondeerd over een boete die aan A zou zijn opgelegd. De e-mails worden in een gerechtelijke procedure in Zuid-Afrika ingebracht. A is geen partij in die procedure. Toch zijn de e-mails hierdoor openbaar geworden. A is het niet eens met de openbaring en vordert rectificatie van de DNB ter zake haar e-mails aan die derde.

Oordeel voorzieningenrechter

X heeft namens de DNB overleg gehad met B. Er is daarom geen aanleiding om X persoonlijk te dagvaarden. De werkzaamheden werden immers in de uitoefening van de functie verricht.

Er wordt gekeken naar de vraag of op onrechtmatige wijze onjuiste en/of door onvolledigheid misleidende informatie is verstrekt (artikel 6:167 BW). Volgens G zou de DNB in strijd hebben gehandeld met de boetebesluiten, de geheimhoudingsplicht in het kader van de Wft, privacynormen en de AVG.

De DNB heeft informatie bevestigd en gecorrigeerd. Het betrof geen nieuwe informatie. Daarom is niet in strijd gehandeld met de boetebesluiten, de geheimhoudingsplicht in het kader van de Wft, privacynormen en de AVG. Er zijn slechts algemene gegevens verstrekt. Wel zijn de woorden “legal technical reasons” toegevoegd.

De DNB wist althans diende er rekening mee te houden dat de informatie in een gerechtelijke procedure zou worden gebruikt. Extra voorzichtigheid was op zijn plaats geweest. B had kunnen denken dat A zich schuldig zou maken aan financiële malversaties. De boete was niet opgelegd wegens het voor het verrichten van beleggingsactiviteiten in dividend arbitrage, maar wegens het handelen in strijd met het verbod op nevenactiviteiten. De reputatie van A is door de e-mail van de DNB aangetast. Er kan daarom ook worden gesproken van een misleidende e-mail (artikel 6:167 BW).

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat er inderdaad een rectificatie dient plaats te vinden. De e-mails zouden misleidend zijn. Er wordt een verkeerde indruk gegeven ten aanzien van de beroepsprocedure van A tegen de betreffende boete was opgelegd. Een algeheel verbod is te verstrekkend. De rechter heeft geen verdere instructies gegeven ten aanzien van de rectificatie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden door een fout van de bank? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant