Uitspraak: Vrouw in scheiding haalt door middel van bankvolmacht rekening leeg

In de laatste periode van zijn leven neemt een man (hierna: de erflater) het besluit om een nieuwe rekening te openen met als doel om €455.000 te behouden voor zijn kinderen. Op dat moment bevindt hij zich in een echtscheidingsprocedure met zijn voormalige echtgenote en wil hij niet dat zij toegang heeft tot het geld. De echtgenote had echter toegang tot deze nieuwe rekening vanwege een bestaande bankvolmacht en boekt de gelden over naar haar privérekening bij een andere bank. Na het overlijden van erflater, klaagt de consument (de dochter van de erflater) dat de bank de erflater niet heeft gewaarschuwd voor de reikwijdte van de bankvolmacht van de echtgenote en dat dit een schending van de zorgplicht van de bank jegens de erflater is.

Bankvolmacht

In februari 2020 heeft de erflater bij de bank een rekening op eigen naam aangevraagd. Hij maakt op deze rekening een bedrag van €455.000 over. De erflater is in de veronderstelling dat zijn echtgenote, waarmee hij in scheiding ligt, geen toegang heeft tot deze rekening. Dit blijkt echter anders. De echtgenote beschikt over een volmacht waarmee zij toegang had tot de gezamenlijke rekeningen met de erflater. Deze toegang strekte zich ook uit tot de toekomstige rekening van de erflater bij de bank. Op basis van deze volmacht heeft de echtgenote het bedrag van €455.000 overgeboekt naar haar privérekening bij een andere bank. Na het overlijden van de erflater besluit zij de helft van het door haar overgeboekte bedrag weer terug te storten op de rekening van de erflater.

De dochter van de erflater stelt dat de bank zijn zorgplicht heeft geschonden, doordat zij de erflater niet heeft gewaarschuwd voor de reikwijdte van de volmacht. Ze vordert een schadevergoeding van de bank ten bedrage van €225.000, ofwel het bedrag dat de echtgenote volgens haar ten onrechte heeft behouden.

De bank betwist de klacht en stelt dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden en niet tekort is geschoten in haar dienstverlening jegens de erflater.

De Commissie van Beroep

Centraal staat de vraag of de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de erflater niet te waarschuwen over de reikwijdte van de bankvolmacht van de echtgenote. Om deze vraag te beantwoorden zal er moeten worden beoordeeld of de bank uit de contacten met de erflater had moeten begrijpen dat het voor de erflater van belang was dat de echtgenote niet bekend was met de nieuwe bankrekening en hierover geen beschikkingsmacht zou hebben.

De Commissie van Beroep oordeelt hier als volgt over. Uit de gespreksnotities van de bank blijkt dat de erflater duidelijk aangaf dat hij een nieuwe rekening wilde openen om de gelden buiten het bereik van zijn echtgenote te houden. Verder viel er af te leiden dat de erflater zich er niet van bewust was dat het openen van een nieuwe rekening op eigen naam niet volstond om te bereiken dat de echtgenote geen toegang zou hebben tot die rekening. De bank had de erflater moeten waarschuwen voor de reikwijdte van de bestaande bankvolmacht en hem moeten informeren dat de nieuwe rekening niet aan zijn wensen zou voldoen. De bank had daarom de op haar rustende zorgplicht niet behoorlijk nageleefd.

De Commissie van Beroep oordeelt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. De klacht van de consument wordt gegrond verklaard. De bank is aansprakelijk voor de schade die de erfgenamen lijden als gevolg van het handelen van de bank. De omvang van de schade en het causale verband werden in deze procedure niet beoordeeld.

Lees hier de volledige uitspraak van de Commissie van Beroep.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken? Neem dan contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant