Verschillende banken en/of kredietverstrekkers, zoals ING, Achmea, SNS Reaal, Delta Lloyd, Van Lanschot en Obvion, berekenen al jarenlang een te hoge (hypotheek)rente aan huiseigenaren door. De banken rekenen een te hoge risico-opslag door aan de klanten. Die risico-opslag komt bovenop de hypotheekrente, terwijl daarvoor in veel gevallen geen aanleiding is. Deze te hoge risico-opslag die banken doorberekenen, wordt ook wel aangeduid als ‘woekerrente’. Banken laten de risico-opslag vaak op een hoog percentage staan, terwijl daar geen aanleiding voor is, omdat de vermeende risico’s voor de bank er niet (meer) zijn of fiks zijn afgenomen.

Te hoge rente bij spaarhypotheken en waardestijging woning

De hypotheekrente kan onderscheiden worden in twee componenten, te weten de basisrente en risico-opslag. De risico-opslag is een extra rente die u betaalt bovenop uw hypotheekrente. Deze rente dient te stijgen naar mate het risico voor de kredietverstrekker stijgt dat een consument of bedrijf zijn lening niet meer terugbetaalt. Op die manier dekt de bank zich in tegen het risico dat een woning of pand de waarde van de lening niet dekt, indien een klant zijn lening niet meer kan terugbetalen.

Verschillende banken hanteren echter een te hoge risico-opslag, omdat zij deze ten onrechte niet omlaag zetten als het risico afneemt. Een aantal grote banken die ten onrechte te hoge hypotheekrente lijken te berekenen zijn ING, Delta Lloyd, Obvion, Achmea en SNS Reaal. Dat zou met name bij spaarhypotheken gebeuren, welke in het verleden werden afgesloten. Indien de kredietnemer immers waarde opbouwt via de spaarhypotheek, neemt het risico voor de bank af en zou de risico-opslag dus omlaag moeten. Ook bij een waardestijging van uw woning ten opzichte van uw hypotheeklening loopt de bank minder hypotheekrisico en geldt dus dat de risico-opslag verlaagd moet worden. De voornoemde banken – en wellicht andere – doen dat helaas niet. Resumé: u betaalt een te hoge hypotheekrente.

Bijzondere zorgplicht banken

Banken moeten handelen in het beste belang van de klant. Dat volgt onder meer uit art. 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de eerste zin luidt: “Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw belangen”. De bank mag geen gebruik maken van een informatieasymmetrie in haar voordeel en moet alle beschikbare informatie meenemen bij het doen van een verlengings- c.q. prolongatievoorstel van uw hypothecaire lening indien uw rentevaste periode afloopt.

Volgens Financieel Recht Advocaten handelen banken in strijd met art. 2 van de Algemene Bankvoorwaarden en dus met hun contractuele en/of bijzondere zorgplicht door geen open kaart te spelen over afgenomen risico’s en ten onrechte een hoge risico-opslag over de (hypotheek)rente te blijven doorberekenen.

Claim schadevergoeding voor woekerrente

Financieel Recht Advocaten heeft veel ervaring met het adviseren en procederen in zaken tegen financieel dienstverleners, waaronder banken. We hebben met name veel ervaring op het gebied van (compensatie van) een beleggingsverzekering of beleggingshypotheek. Ook hebben wij ruime ervaring in procedures omtrent te hoge rentes of renteovereenkomsten die door de bank aan u als consument of bedrijf worden doorgerekend. Denk daarbij aan de renteswap-zaken, maar ook zeker aan het ten onrechte doorberekenen van een te hoge risico-opslag over de hypotheekrente of het claimen van schadevergoeding voor woekerrente.

Wilt u geadviseerd worden over de vraag of aan u een te hoge risico-opslag wordt doorberekend en of u in dat kader aanspraak maakt op een compensatie in de vorm van schadevergoeding van uw bank? Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden en staan u mogelijk bij in een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter of het KiFiD.

Omdat procederen een kostbare aangelegenheid is, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw kansen en mogelijkheden. Wij helpen u graag bij deze afweging. Onze deskundige advocaten hebben jarenlange ervaring met adviseren en procederen in zaken tegen financieel dienstverleners. Wij beoordelen uw zaak en maken een inschatting van de kosten. Als het mogelijk is, behandelen we uw zaak tegen een vaste prijs. Neem hier contact op met een van onze advocaten of vul het terugbelformulier in.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant