Nieuws: Accountants zijn voorzichtig bij dienstverlening crowdfunding

Financiering via crowdfunding groeit in hoog tempo. Om van deze ontwikkeling te profiteren bieden steeds meer accountantskantoren diensten aan rondom crowdfunding. De accountants stellen de businessplannen op die nodig zijn om de financiering aan te vragen en brengen de risico’s in kaart. Dit laatste blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. Tegenover accountant.nl legt Vincent Drees van Direct Accountants uit dat niet altijd duidelijk is door wie de financiering wordt aangevraagd. De aanvraag voor financiering kan ook worden ingediend door een sub-bv. Het is de taak van de crowdfundingplatforms om daar inzicht in te geven. Of de platforms dit altijd zorgvuldig doen is nog maar de vraag.

Dienstverlening rondom crowdfunding niet rendabel

Herwin Kompagnie van Mijn Accountant stelt tegenover accountant.nl dat hij hulp bij crowdfunding niet langer promoot. Zijn voorkeur gaat uit naar financieringstrajecten via de bank, die zijn eenvoudiger en sneller. Mijn Accountant kreeg veel aanvragen binnen voor hulp bij crowdfunding trajecten. Omdat veel aanvragen op niets uitliepen ging veel tijd verloren die werd geïnvesteerd in de beoordeling van de aanvragen.

Accountants betrokken bij crowdfunding op de vingers getikt

De Accountantskamer heeft inmiddels tweemaal sancties opgelegd aan accountants die betrokken waren bij financiering via crowdfunding. In 2017 heeft een accountant de maatregel van berisping opgelegd gekregen nadat hij een controleverklaring had afgegeven voor de omzetverwachtingen van een bedrijf dat via crowdfunding werd gefinancierd. De accountant baseerde zijn controleverklaring enkel op informatie die door het bedrijf werden verstrekt.

In 2018 werd een andere accountant berispt voor het opstellen van een foute prognose over crowdfunding. In dat geval had de accountant de rente en aflossing van de lening niet meegenomen in zijn berekening. Hiermee schondt hij de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid.

Wel of niet meer toezicht?

Hoewel de sector voor crowdfunding nog niet lang bestaat is het het goed als de AFM de crowdfundingplatforms beter gaat controleren stelt Joost Papeveld van Silver Advocaten. De platforms presenteren zich als alternatief voor banken. Banken moeten echter aan veel meer regels voldoen dan crowdfundingplatforms. Daarom komen veel partijen die bij een bank de deur gewezen wordt uit op de crowdfundingplatforms. Een voorbeeld hiervan is het commercieel vastgoed.

Toch is niet iedereen voorstander van meer toezicht op de markt voor crowdfunding. Tegenover accountant.nl stelt Vincent Drees dat meer toezicht de doodsteek van crowdfunding zal worden. Door risico’s uit te sluiten worden de kosten voor toezicht duurder. Nu is crowdfunding een goedkoper alternatief maar als het duurder wordt zullen bedrijven toch weer naar de bank gaan voor een financiering. Drees benadrukt wel dat investeerders moeten beseffen dat het gaat om beleggingen met een hoog risico.

Toezichtregels op Europees niveau in ontwikkeling

Naar aanleiding van de onlangs verschenen artikelen van Trouw en De Groene Amsterdammer waarin misstanden bij crowdfunding in kaart worden gebracht, heeft de AFM in een reactie gesteld dat het tijd is voor wettelijke regels. De toezichthouder laat weten dat er op dit moment gewerkt wordt aan toezichtregelgeving op Europees niveau.

Ook Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering, stelt dat het tijd is voor regelgeving; “Wij vinden ook dat die te lang op zich laat wachten”. Vooruitlopend op de regelgeving zal op 1 juli 2019 de nieuwe gedragscode voor financiering in het Mkb in werking treden. Zie hier het volledige nieuwsbericht op accountant.nl.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Daarnaast staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van een (mislukt) crowdfundingproject. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant