Nieuws: Accountant berispt wegens rol bij crowdfunding [eigen zaak]

Een accountant is door de Accountantskamer in Zwolle berispt voor zijn rol bij een bedrijfsovername. De koper – die in deze procedure bij de Accountantskamer werd bijgestaan door een advocaat van Financieel Recht Advocaten – diende de overname te financieren. Daarvoor is een aanvraag ingediend bij het crowdfundingplatform GeldvoorElkaar. In opdracht van koper en mede te behoeve van de investeerders is door de betrokken accountant van koper een prognose opgesteld. Deze deugde niet. De Accountantskamer honoreert onder meer de klacht dat de accountant geen eigen onderzoek, laat staan deugdelijk onderzoek, heeft gedaan naar de vermogenstoestand en de financiële resultaten van de overgenomen onderneming, maar deze cijfers klakkeloos van zijn collega, de accountant van verkoper, heeft overgenomen en dat koper hierdoor niet de begeleiding heeft ontvangen die hij van een accountant mocht verwachten. Ook wordt de klacht gehonoreerd dat deze accountant ten onrechte een verklaring met beperkte mate van zekerheid heeft afgegeven omtrent de betrouwbaarheid van de in de prognose opgenomen veronderstellingen, terwijl de in die prognose opgenomen financiële resultaten niet haalbaar waren, als gevolg waarvan koper lange tijd in de veronderstelling is geweest dat de geprognotiseerde resultaten haalbaar zouden zijn, en dat hij is misleid. Met koper zijn ook de beleggers die via crowdfunding hebben geïnvesteerd misleid. Koper is in staat van faillissement verklaard, beleggers zijn hun investering en rendement (deels) kwijt.

Klik hier voor artikel dat in het Financieele Dagblad is gepubliceerd en hier voor de uitspraak van de Accountantskamer.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van crowdfunding of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant