Nieuws: Achmea moet negatieve rente op hypothecaire geldlening vergoeden

De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft een klacht over een 'roll-over' kredietovereenkomst van Achmea (als rechtsopvolgster van Staalbankiers) toegewezen. De bank moet met terugwerkende kracht aan consumenten de negatieve rente op een hypothecaire geldlening vergoeden.

Volgens de overeenkomst moeten klanten een rentarief betalen dat gelijk staat aan het Libortarief in Zwitserse franken (CHF) vermeerderd met een opslag van 0,7 procent. De rente kent geen ondergrens en de overeenkomst voorziet niet in een scenario met negatieve rente. Het Libortarief is zo sterk gedaald dat, zelfs vermeerderd met de 0,7%-opslag, uiteindelijk een negatief renteniveau is ontstaan. Op dat moment heeft Staalbankiers eenzijdig besloten dat het rentetarief op de geldlening 0,0% bedraagt, zodoende wilde de bank voorkomen dat zij negatieve rente moet uitkeren aan klanten.

Consumenten hebben zich tegen deze handelswijze van Staalbankiers verzet en vorderen betaling van negatieve rente. Achmea heeft in de klachtprocedure bij het Kifid onvoldoende kunnen aantonen dat het vergoeden van negatieve rente in strijd is met de bepalingen van de overeenkomst. De bepalingen van de overeenkomst bieden volgens het Kifid geen basis en de aard van de overeenkomst verzet zich ertegen dat de bank dit risico eenzijdig beperkt door het rentetarief op 0,0% te bepalen. Reden voor de Geschillencommissie om Achmea met terugwerkende kracht te verplichten de negatieve rente op de geldlening aan de consument te vergoeden.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook het vermoeden dat u aanspraak maakt op uitkering van negatieve rente of dreigt u anderszins schade te lijden door wanprestatie of onrechtmatig handelen van uw (hypotheek-)bank? Heeft u een CHF-hypotheek van Achmea (destijds Staalbankiers) en heeft vragen daarover? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant