Nieuws: AFM concludeert: informatieverstrekking aan crowdfunding investeerders onvoldoende

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een rapport gepubliceerd met daarin aanbevelingen voor informatievoorziening aan investeerders op crowdfundingprojecten. Volgens de AFM stellen crowdfundingsplatformen onvoldoende informatie ter beschikking aan investeerders over projecten die zij op hun website hebben staan. Hierdoor is het voor investeerders niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen.

AFM doet onderzoek naar 18 crowdfundingplatforms

De AFM heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de informatievoorziening op 18 – niet met naam en toenaam genoemde – crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. De AFM concludeert in haar rapport dat de informatievoorziening op het merendeel van de platformen matig tot (sterk) ondermaats is, vooral als het gaat om relevante financiële gegevens van de aanvrager en zijn financiële prognoses. Tevens wordt door platformen vaak beperkte informatie verstrekt over het verdienmodel van de zakelijk aanvrager, de relevante kenmerken van de lening en het risico dat de aanvrager zijn (betalings)verplichtingen jegens investeerders niet kan nakomen.

AFM heeft crowdfundingsector verzocht om aanbevelingen op te volgen

De AFM is in haar onderzoek ook een aantal platformen tegengekomen die, op één, meerdere of alle onderdelen voldoende informatie verstrekt. Deze good practices zijn door de AFM gebruikt bij de totstandkoming van de aanbevelingen in het rapport. Er zijn in totaal een achttal aanbevelingen gedaan door de AFM. De crowdfundingsector wordt door de financiële waakhond opgeroepen om opvolging te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier voor het volledige rapport van de AFM met de titel ‘Aanbevelingen voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten’.

Klik hier voor het persbericht d.d. 26 april 2018 van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Ook staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die als gevolg van crowdfunding gedupeerd zijn. Klik hier voor een eerste vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant