Nieuws: AFM en crowdfundingplatforms bespreken nieuwe voorschriften en wenselijke aanpassingen

In het kader van het onderhouden van de constructieve dialoog met de crowdfundingsector, heeft de AFM op 19 januari een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms. Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan over de wijze van invulling van de voorschriften die in december 2015 zijn geïntroduceerd. De voorschriften gaan over de wijze van dienstverlening aan consumenten en de governance van de platforms. Wat betreft de dienstverlening gaan verhoogde investeringsgrenzen gelden die bijdragen aan de groei van de sector. Ook wordt een investeerderstoets ingevoerd.

De nieuwe regels treden uiterlijk per 1 april 2016 in werking voor alle crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing. Het betreft een pilot en de voorschriften worden op twee momenten geëvalueerd, in oktober 2016 en april 2017.

Verhoogde investeringsgrenzen
De maximale investeringsgrenzen worden op korte termijn aangepast. Uiterlijk per 1 april 2016 zullen onderstaande investeringsgrenzen per consument per platform (inclusief zuster- en dochterondernemingen) gelden:

-bij equity-based crowdfunding mag een consument niet meer dan € 40.000,- per platform investeren in projecten (dit is nu € 20.000,-).
-Bij loan-based crowdfunding (inclusief obligaties) mag een consument in totaal niet meer dan € 80.000 per platform investeren in leningen (dit is nu € 40.000).

Bovenstaande investeringsgrenzen gelden niet indien er een zorgplicht bestaat die de bescherming van de investeerders regelt (dat is het geval bij advies en vermogensbeheer).

crowdfunding-investeerderstoets
De investeerderstoets is een toets die duidelijkheid dient te verschaffen over de consument, zijn kennis en ervaring met beleggen (of meer specifiek crowdfunding), en zijn vrij te beleggen vermogen. Conform het aangepaste voorschrift dat uiterlijk 1 april 2016 in werking treedt, hoeft de investeerderstoets pas te worden afgenomen bij een investeringsbedrag dat de € 500,- overstijgt. Voorheen gold de investeerderstoets bij elke investering, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Bestaande investeerders dienen vervolgens beperkt getoetst te worden bij iedere volgende investering van € 5000,- of hoger. Bij deze beperkte toets mag worden volstaan met het stellen van vermogensvragen en het wijzen op de risico’s die gepaard gaan met beleggen in crowdfunding. Voorheen had deze toets een volledig karakter. Deze toets werd echter als belemmerend ervaren.

AFM acht het verder van belang dat een investeerder die heeft belegd, nog 24 uur de expliciete mogelijkheid krijgt om zijn investering te annuleren en/of te ontbinden.

De AFM is op zoek naar de juiste balans tussen een veilige, gereguleerde markt en een vrije en innovatieve crowdfundingmarkt. De komende tijd dient uit te wijzen hoe deze markt zich ontwikkelt en hoe de AFM daar mee omgaat. Wij houden u op de hoogte omtrent verdere ontwikkelingen.

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, personen die voornemens zijn geld te werven middels crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Klik hier voor het bericht van de AFM.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant