Nieuws: AFM legt boete op aan Grondgedachte voor misleidende handelspraktijken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 september 2015 bekend gemaakt dat zij in 2011 een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan Grondgedachte Beheer B.V. (hierna: “Grondgedachte”) voor het verrichten van oneerlijke handelspraktijken. Grondgedachte heeft naar het oordeel van de AFM in de periode van november 2009 tot en met maart 2010 op misleidende wijze telefonische verkoopgesprekken van percelen grond gevoerd met consumenten. De Rechtbank Rotterdam heeft de boete gematigd tot € 50.000 en heeft geoordeeld dat Grondgedachte in strijd met artikel 8.8 Whc handelde door misleidende handelspraktijken te verrichten. De uitspraak is in hoger beroep de uitspraak bekrachtigd.

Grondgedachte heeft in Nederland door middel van een website, brochures en verkoopgesprekken percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij gespeculeerd werd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Het beheer van de gronden zou door een beheerder worden uitgevoerd. Deze dienstverlening wordt door de wetgever aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten.

Grondgedachte heeft naar het oordeel van de AFM consumenten misleid door alleen de positieve elementen van het aangeboden product te benadrukken, zonder te wijzen op de evidente risico’s van het product. Daarnaast heeft Grondgedachte consumenten misleid door stellige uitspraken te doen over de looptijd zoals de termijn waarbinnen de kavel in waarde zal stijgen en de te behalen rendementen. Verder heeft Grondgedachte onjuiste informatie verstrekt door in strijd met de feiten onder meer te beweren dat zij al geruime tijd actief is (trackrecord). Hierdoor kwamen de collectieve belangen van consumenten in het geding, doordat consumenten beslissingen namen of nalieten die zij anders niet zouden hadden genomen of na hadden gelaten.

Belegt u ook in grond en bent u ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst misleid of bent u door mededelingen van de verkoper uitgaan van een verkeerde veronderstelling van zaken, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant