Nieuws: Bank moet een witwasboete betalen van 480 miljoen euro

Het OM en de ABN Amro zijn gezamenlijk een bedrag van 480 miljoen euro overeengekomen als boete. Jarenlang zou structureel de Wwft zijn overtreden. Hiermee zou de bank verantwoording hebben afgelegd voor het plegen van de geconstateerde strafbare feiten. Tegen drie ex-bestuursleden loopt momenteel een strafonderzoek. Ze zijn verdacht, maar van een vervolging is nog geen sprake. Het OM gaat onderzoeken of de bestuurders strafbare feiten hebben gepleegd.

Doordat de ABN Amro ernstig is tekortgeschoten in de naleving van de Wwft hebben verschillende klanten langdurig criminele activiteiten kunnen ontplooien door gebruik te maken van de rekeningen en diensten van de bank. Het OM stelt dat de bank had moeten ontdekken dat bepaalde geldstromen mogelijk afkomstig waren uit een misdrijf. De bank is onvoldoende in actie gekomen.

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd door de DNB waarin gedurende lange perioden overtredingen zijn geconstateerd. De DNB is handhavend opgetreden. Ook heeft de FIOD concrete signalen en aanwijzingen ontvangen.

Uit het onderzoek is gebleken dat klantgegevens of documenten ontbraken of dat de herkomst van gegevens in klantdossiers onduidelijk waren. Het cliëntenonderzoek is niet naar behoren uitgevoerd. De bank heeft aan een groot deel van haar klanten een onjuiste risicoclassificatie toegekend. Daarnaast is het verwachte gebruik van contant geld onvoldoende betrokken bij het opstellen van het risicoprofiel en de risicoclassificatie van klanten. Ook lieten de periodieke controles te wensen over.

De OM heeft geen hoeveelheid kunnen aantonen maar stelt dat een zeer aanzienlijk aantal signalen zijn genegeerd. Daarom wordt zij verweten dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen. Zo kreeg een klant door fiscale fraude een bedrag van 200.000 euro op de rekening gestort en dat bedrag werd doorgestort zodat het bedrag via een privérekening kon worden uitgegeven.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant