Nieuws: Banken krijgen wederom tik op de vingers van AFM bij herbeoordeling rentederivaten

Inmiddels is duidelijk dat aanbieders van renteswaps in bepaalde gevallen hun klanten onvoldoende hebben geïnformeerd over de wezenlijke kenmerken van het ingewikkelde financiële product en/of hun klanten onvoldoende op de mogelijke risico’s hebben gewezen. De AFM als toezichthoudend orgaan heeft de aanbieders de “opdracht” gegeven om de afgesloten rentederivaten te herbeoordelen – de zogenaamde derivatencheck – en indien nodig maatregelen te nemen. De AFM heeft geconstateerd dat aanbieders de herbeoordeling niet goed hebben uitgevoerd en dat een substantieel deel van de herbeoordeling opnieuw plaats dient te vinden. In een brief van de AFM aan het Ministerie van Financiën schrijft zij het volgende:

“De AFM heeft recent geconstateerd dat er onjuistheden en onvolledigheden zitten in herbeoordelingen door de betrokken banken, waarbij onder meer onvoldoende vanuit het klantbelang is geredeneerd”,

De verantwoordelijkheid voor de herbeoordelingen van de rentederivatendossiers ligt primair bij de banken. Uit de steekproeven blijkt dat bij de herbeoordelingen het wettelijk toetsingskader onvoldoende is toegepast en de banken bij de uitvoering van hun eigen werkprogramma’s het klantbelang onvoldoende centraal hebben gesteld. Om die reden zal een substantieel deel van het werk over moeten worden gedaan. Dit zal per bank en per dossier zorgvuldig worden bekeken. De AFM zal daar met elke bank afzonderlijke afspraken over maken. Hoewel de herbeoordeling consequenties heeft voor de inzet van capaciteit en tijd voor de betrokken banken, is de AFM mening dat het belang van de klanten hier voorrang heeft. Zij moeten kunnen rekenen op een correcte herbeoordeling van hun dossiers en een eventuele passende oplossing.

Heeft u een renteswap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant