Nieuws: Banken traag met afhandeling renteswaps

Banken zijn te langzaam bij het herbeoordelen van de rentederivaten die zij hebben verstrekt aan mkb-bedrijven. Het proces is vertraagd doordat toezichthouder AFM moest bijsturen omdat de kwaliteit van de toetsing van de banken in het begin te wensen overliet.

Wel oordeelt de AFM in het nieuwe rapport van maart 2015 dat de kwaliteit van de herbeoordelingen de afgelopen periode is verbeterd en  op dit moment over het algemeen voldoende is. De AFM blijft echter met intensiteit steekproeven uitvoeren en acteren op alle dossiers die onvoldoende beoordeeld zijn.

Het aantal herbeoordeelde klantdossiers waarover de banken bevindingen aan de AFM hebben gerapporteerd is nog beperkt. Deze bevindingen geven daarom slechts een eerste indruk. Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, bijvoorbeeld over de mate waarin dienstverlening passend en zorgvuldig was. De AFM verwacht hier in de loop van 2015 over te rapporteren, zodra zij hier een betrouwbare uitspraak over kan doen na eigen onderzoek.

Banken moeten indien nodig oplossingen bieden aan klanten. De uitkomsten van de herbeoordeling door banken vormen de basis daarvoor. De meest cruciale fase komt dus nog.

Een voorbeeld van een dergelijke oplossing is het aanpassen van het derivaat om een overhedge ongedaan te maken. Bij het vinden van een oplossing verwacht de AFM dat de bank haar klant ten minste in de positie brengt waarvan sprake zou zijn geweest indien de bank de rentederivatendienstverlening vanaf aanvang van de dienstverlening op orde had gehad. Dat wil zeggen dat de klant wist waarvoor hij tekende, de risico’s kon inschatten en op de gewenste manier zijn renterisico kon beheersen. Door steekproeven bewaakt de AFM de kwaliteit van die oplossingen.

Heeft u een renteswap en zoekt hulp of bijstand, bijvoorbeeld om op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor het rapport d.d. maart 2015 van de AFM.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant