Nieuws: Banken vergoeden voor helpdesk fraude

De vier grootbanken hebben gezamenlijk besloten om particuliere klanten die slachtoffer zijn geworden van helpdesk fraude, ook wel spoofing geheten, te vergoeden. Banken gaan over tot dit besluit omdat deze vorm van fraude misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de klant. De naam van de bank en de bijbehorende gegevens worden gebruikt om deze klanten om de tuin te leiden. De regeling geldt alleen voor deze vorm van fraude en niet voor klanten die zelf de transacties goedkeuren.

Schade

In 2020 bedroeg de totale schade als gevolg van helpdesk fraude 26,7 miljoen euro. Deze schade is voor meer dan 95% vergoed door de banken.

De bank heeft als standpunt dat de klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat over haar bankzaken. Dat is de reden dat banken toetsingscriteria opgesteld hebben om te bepalen in hoeverre zij de schade vergoeden. Het uitgangspunt van de banken is dat slachtoffers alles vergoed krijgen van de schade tenzij het slachtoffer medeplichtig is aan fraude. Ook wordt er niks vergoed als het slachtoffer al eerder vergoeding heeft ontvangen van dezelfde bank of als het slachtoffer niet meewerkt aan het cliëntenonderzoek.

Criteria

De banken volgen niet alleen de criteria die volgen uit het cliëntenonderzoek om te beoordelen of er fraude is gepleegd. Ze kijken per oplichtingszaak ook naar de feiten en omstandigheden. Volgens de bank moeten de klanten zelf ook verantwoordelijk gedrag vertonen en oplettend zijn over haar eigen bankzaken.

Een van de belangrijkste punten om te beoordelen of het slachtoffer een vergoeding krijgt is de redelijkheid en billijkheid.

Een voorbeeld hiervan zijn slachtoffers die meerdere gerichte boodschappen, waarbij ze door de bank voor fraude werden gewaarschuwd, hebben genegeerd. Ook zijn er slachtoffers die zonder vragen te stellen of contact op te nemen met de bank grote bedragen overboeken naar buitenlandse rekeningen. Banken kunnen bij deze omstandigheden dan besluiten om gedeeltelijk, of niet, tot coulance over te gaan.

Lees hier de toetsingscriteria voor coulance bij helpdesk fraude.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant